Establits de Can Morei

Procés d’establiment de Jaime Ignacio Ginard Seguí L’11 de desembre de 1855, davant el notari Cayetano Socías Bas, Jaime Ignacio Ginard Seguí establí a Cayetano Forteza Valls una peça de terra de 26 destres que confrontava amb la carretera de Gènova, un camí veïnal i terres d’Antonio Oleo i de Miguel Cunill. Cayetano Forteza VallsContinua llegint “Establits de Can Morei”

Can Morei

La propietat es formà a partir d’una segregació del rafal de Son Bono que tengué lloc a mitjan segle XVIII. Es desconeix l’origen de l’antropotopònim. El 29 de setembre de 1764, el pare Bartomeu Vicens —com a apoderat del convent de Sant Francisco de Paula— establí a Miquel Frau, Llagoster, una peça de terra deContinua llegint “Can Morei”

Establits de Son Bono

Procés d’establiment de María Rosa Colom Palou El 9 d’octubre de 1853, davant el notari Manuel Sancho, María Rosa Colom Palou establí al jornaler Juan Frau Espases —fill de Guillem i de Francina—, per preu de 1.013 rals amb 81 cèntims, el trast nombre 2, de 14 destres, on el comprador construí una casa marcadaContinua llegint “Establits de Son Bono”

Son Bono

El rafal es formà mitjançant la unió de dues peces de terra —una procedent de Son Berga i l’altra, de Son Vic— per part del convent de Sant Francisco de Paula. Sobre l’origen de l’antropotopònim, probablement commemora la figura del beat Gaspar Bono, fundador del convent de mínims de Sant Francisco de Paula, que seContinua llegint “Son Bono”

Can Vell

Son Vell, Bellver, Bellveure La propietat té l’origen en la possessió de Son Vic. Prengué nom de Gabriel Alemany, àlies Vell. Les denominacions de Bellver i Bellveure, documentades en els segles XVII-XVIII, fan referència, molt probablement, a la bellesa que mostrava l’entorn en aquell temps. Les primeres notícies que en tenim són del 27 d’abrilContinua llegint “Can Vell”

Son Frau

Can Cera L’origen de la propietat es troba en una segregació procedent de la part del rafal de Son Vic on restaren les cases després dels establiments duits a terme al principi del segle XVII. Se situava a darrere el castell de Bellver, entre el rafal de Cala Major, Can Vell, Son Bono, Son BergaContinua llegint “Son Frau”

Son Vic

Rafal Falcó Fins al segle XVI, fou denominat el Rafal Falcó. Prengué el seu nom de Bartomeu Vich, àlies Totxo, qui en fou propietari poc temps. Les notícies més antigues que hem pogut documentar es remunten al 28 de desembre de 1403, quan Felip Térmens, davant el notari Nicolau Castellar, vengué a Gregori Burgues Fortesa,Continua llegint “Son Vic”

Son Sèmola

Son Estada, Àustria Aquesta propietat, que fins al segle XVIII fou denominada Son Estada, procedeix de la possessió de Son Vic. Se situa al lloc de la Bonanova, entre Can Porreres, Ca les Rafeles, Ca Mestre Nofre, Can Catany, Can Billon i Son Palerm. Prengué nom del cirurgià Joan Estada. Amb instrument de 23 deContinua llegint “Son Sèmola”

Ca la Marquesa

Son Gual La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de l’antic rafal de la Bonanova. Prengué nom de la marquesa de Solleric, Magdalena Gual Barco. El 23 de setembre de 1790, Magdalena Gual Barco, marquesa viuda de Solleric, comprà a Francesc Coll dues peces de terra que sumaven unaContinua llegint “Ca la Marquesa”

Can Mates

La propietat té l’origen en el rafal de la Bonanova. Prengué nom de la família Abraham, àlies Mates. El 1785, els pares carmelitans iniciaren l’establiment del rafal, donant lloc al naixement de noves propietats, com ara Can Mates. Un dels compradors fou Rafel Abraham Monserrat, Mates, qui, el 10 de juliol d’aquell any, adquirí unaContinua llegint “Can Mates”