Son Riera

El rafal es formà mitjançant la unió de dues propietats d’origen comú però evolució diferent. Prengué nom de l’apotecari Francesc Riera, qui l’adquirí a la segona meitat del segle XVI. Se situava a prop de l’església dels Orfes de Sant Magí, entre els camins de la Barrera i de Portopí. Les notícies més antigues queContinua llegint “Son Riera”

Son Vic

Rafal Falcó Fins al segle XVI, fou denominat el Rafal Falcó. Prengué el seu nom de Bartomeu Vich, àlies Totxo, qui en fou propietari poc temps. Les notícies més antigues que hem pogut documentar es remunten al 28 de desembre de 1403, quan Felip Térmens, davant el notari Nicolau Castellar, vengué a Gregori Burgues Fortesa,Continua llegint “Son Vic”

La Cova

La Cova d’en Castelló, Can Roca El seu origen es troba en una peça de terra de 9 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al conrador Bernat Calafat mitjançant instrument de 30 de juliol de 1619 atorgat en poder del notari Pere Femenia, imposant un cens reservatiu de 25 lliures anuals. ConfrontavaContinua llegint “La Cova”

El Retiro

Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVIII, quan els frares carmelitans establiren el rafal de la Bonanova. El topònim sembla fer referència al seu caràcter de residència d’esbarjo. De fet, és en aquella època quan comencen a construir-se a Son Vic i al Terreno les primeres cases destinades al descans i entreteniment deContinua llegint “El Retiro”

Son Ventet

Son Ventó, Son Romaní El seu origen es troba en la divisió que de Son Vent feren els germans Josep i Caterina Ramis Tortella, adjudicant-se aquesta la propietat en qüestió, que prengué per nom Son Ventet. El 28 de maig de 1843, José Mir Ferrer i Bartolomé Mulet Ramis signaren acta de permuta davant elContinua llegint “Son Ventet”

Ca les Rafeletes

La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Portopí que adquirí el botiguer —o jornaler— Rafael Abraham Oliver. El topònim sembla fer referència al diminutiu plural del nom propi Rafela, però en desconeixem l’origen. La primera peça de terra la comprà a Sebastián Morro Ferrer mitjançant escripturaContinua llegint “Ca les Rafeletes”

El Terreno

Can Rubert, Natzaret Té l’origen en els terrenys de reialenc que s’estenien al llarg del pla del castell de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Aleshores, eren coneguts amb la denominació castellana de «terreno del Real Patrimonio», donant nom a la propietat que aquí ens ocupa. El 8 d’agost deContinua llegint “El Terreno”