Son Bosquet

Cal Patró Torres, Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Santiscle, Son Moix Negre, Son Eriçó, Son Togoretes i el camí de Puigpunyent. Prengué nom de la família Bosch i del patró Bartomeu Torres, els quals en foren propietaris entre els segles XVI-XVIII i durant el primer terç delContinua llegint “Son Bosquet”

Son Moix Blanc

Bendunis La propietat se situava al lloc denominat la vall de Santa Eulàlia. Es formà mitjançant la unió del rafal denominat Bendunis i d’altres vinyes i camps contigus que adquiriren Francesc Bartomeu i el seu fill Joanot, membres d’una nissaga de rics mercaders. Prengué nom de la família Moix, hereva dels Bartomeu. Les notícies mésContinua llegint “Son Moix Blanc”

El Molí d’en Burriada

Es tractava del setè i darrer dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIII damunt trasts procedents del rafal de Son Antic. Fou restaurat en el decenni de 1980. Les notícies més antigues que enContinua llegint “El Molí d’en Burriada”

El Molí de na Barbí

Es tractava del cinquè dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIII damunt trasts procedents del rafal de Son Antic. Fou restaurat en el decenni de 1980. Les notícies més antigues que en tenim sónContinua llegint “El Molí de na Barbí”

Son Antic

Son Brossa Aquest rafal, que s’estenia entre els camins de Son Rapinya i de la Barrera, prengué nom de la família Antich, la qual al final del segle XVI adquirí dues propietats que havien estat antigament dels Brossa, de qui agafà l’altra denominació. La família Brossa apareix documentada en aquesta zona des del segle XIV.Continua llegint “Son Antic”

L’Hort d’Avall

L’Hort de Baix La propietat se situava a la barriada de Santa Caterina. Es formà en el segle XVI mitjançant la unió de diversos vergers procedents de les terres que la família Brossa tenia a la contrada. Les notícies més antigues que en tenim són del 22 de juny de 1554, quan el conrador AntoniContinua llegint “L’Hort d’Avall”

El Camp d’en Barceló

El Camp d’en Fornés La propietat es formà per la unió de tres camps situats a devora les murades de la ciutat que adquiriren el conrador Antoni Barceló i la seva filla Joana, casada amb el paraire Jaume Fornés. Prengué ambdues denominacions d’aquests personatges. Aquests tres camps apareixen documentats als estims de 1578 a nomContinua llegint “El Camp d’en Barceló”

Son Batle

La propietat té l’origen en una peça de terra procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí als germans Antoni i Arnau Tou amb instrument de 21 de març de 1604 autoritzat pel notari Andreu Caselles. Prengué nom del notari Domingo Balle, qui l’adquirí el 1620. El 18 d’octubre de 1616, els germans Tou esContinua llegint “Son Batle”

Son Boter

Com altres propietats procedents dels establiments de l’antiga possessió de Son Vic, el rafal de Son Boter es formà mitjançant la unió de diverses peces de terra, en aquest cas adquirides per la família Moll, de malnom Boter. L’11 de juny de 1642, Bartomeu Moll comprà una peça de terra de 2 quarterades, per preuContinua llegint “Son Boter”

Massarró

Can Beaus L’origen de la propietat es troba en el rafal de Son Bono, dels pares de Sant Francisco de Paula, els quals, amb instrument de 12 d’octubre de 1775 atorgat a l’escrivania d’Amortització i Segell, establiren a Antoni Oliver Crespí una peça de terra de 2 quarterades (ARM, ECR-1169, f. 255). Desconeixem d’on procedeixContinua llegint “Massarró”