Son Bosquet

Cal Patró Torres, Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Santiscle, Son Moix Negre, Son Eriçó, Son Togoretes i el camí de Puigpunyent. Prengué nom de la família Bosch i del patró Bartomeu Torres, els quals en foren propietaris entre els segles XVI-XVIII i durant el primer terç delContinua llegint “Son Bosquet”

Son Moix Negre

La propietat se situava al lloc del Vinyet, a la part de la Muntanya, entre el camí de Puigpunyent, el carreró del Rei, Son Santiscle, Son Bosquet, Son Eriçó, Son Calafat i Son Cotoner. Prengué nom de la família Moix, els successors de la qual en foren propietaris fins ben entrat el segle XX. LesContinua llegint “Son Moix Negre”

Juan Flexas Pujol, de s’Almudaina

Andratx 1891-1980 Empresari. Fuster d’ofici, cap al 1909 s’inicià en els negocis d’exportació i adquirí una flota de vaixells. Explotà diversos pinars i fou propietari de serradores i fàbriques que donaven feina a bona part de la població d’Andratx. A causa de la seva riquesa, que segons veu popular aconseguí parcialment pel contraban, fou conegutContinua llegint “Juan Flexas Pujol, de s’Almudaina”

Félix Gili Juan

Palma 1930 – 2004 Arquitecte i urbanista. Es doctorà (1971) per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. És autor dels projectes del Palau Municipal d’Esports (1975) i dels hotels Valparaíso (1978), Brasilia, Taurus Park i María Isabel (1979). Dins l’anomenat Pla Alzamora projectà (1980) una sèrie d’edificis escolars a diferents indrets de Palma. Habilità i adequà (1989)Continua llegint “Félix Gili Juan”

Ignaci Ferrandell Gual Moix

Palma †1804 Era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou regidor perpetu de l’Ajuntament de Palma. El 1789 fou elegit diputat del regne de Mallorca per a assistir a la jura de Ferran VII com a príncep d’Astúries juntament amb Antoni Montis Álvarez, també regidor perpetu. El 5 d’agost de 1789 obtenguéContinua llegint “Ignaci Ferrandell Gual Moix”

Josep Ferrandell Gual

Palma 1746-1772 Era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou batiat a la parròquia de Sant Jaume pel canonge Ramon Despuig el 9 de setembre de 1746 amb els noms de Josep Fernando Mariano Salvador Ignaci Francesc Plàcid Bonaventura. El 1762 fou designat tinent del regiment de milícies provincials. Morí fadrí elContinua llegint “Josep Ferrandell Gual”

Antoni Mariano Ferrandell Gual

Palma 1745-1781 Antoni Mariano Ferrandell Gual era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou batiat a la parròquia de Sant Jaume pel canonge Francesc Truyols Gual el 9 de febrer de 1745. El 1762 fou designat tinent del segon batalló de les milícies provincials i posteriorment ascendí a capità. Morí fadrí elContinua llegint “Antoni Mariano Ferrandell Gual”

Son Calafat

Aquest rafal existí com a propietat independent fins al primer terç del segle XVIII, quan fou agregat a Son Cotoner. Prengué nom del notari Joan Calafat, qui en fou propietari durant gairebé 40 anys. Les notícies més antigues que en tenim són del 1526, quan Francesc Olesa adquirí la propietat del capítol de la SeuContinua llegint “Son Calafat”

Son Cotoner

Son Cotoner del Vinyet La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Ca l’Eriçó, la Sínia d’en Gil, Ca Dona Aina, Son Maçanet, el camí de Puigpunyent i Son Moix Negre. Es formà mitjançant l’agregació de tres rafals que Bernat Cotoner Tomàs adquirí entre 1528-47. Prengué nom de la família Cotoner, qui en fouContinua llegint “Son Cotoner”

Son Maçanet

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, Son Gual i Son Cotoner. Es formà mitjançant la unió de tres peces de terra tengudes sots alous diferents. Prengué nom de la família Massanet, qui en fou propietària durant bona part del segle XVII. Les notícies més antigues que en tenimContinua llegint “Son Maçanet”