Establiment del Terreno

Juan i Andrés Rubert Lladó, fills de Joan i de Caterina, iniciaren l’establiment de la propietat el 25 de novembre de 1845. Els compradors adquirien els trasts per via d’emfiteusi, és a dir, pagaven un preu d’entrada i sobre la resta es creava un cens reservatiu. Fins al 1864, les escriptures de compravenda foren atorgadesContinua llegint “Establiment del Terreno”

Establiment de Son Sabater

Gabriel Sabater Bosch inicià l’establiment de la propietat el primer de març de 1851. Els compradors adquirien els trasts per via d’emfiteusi, és a dir, pagaven un preu d’entrada i sobre la resta es creava un cens reservatiu pagador el primer de març. En aquesta relació incloem també segregacions fetes amb posterioritat al procés principalContinua llegint “Establiment de Son Sabater”

Establiment del Jonquet

En el decenni de 1870, s’inicià el procés d’establiment de la part del Jonquet situada entre el Salt del Ca i el torrent de Sant Magí. Sembla que les terres localitzades entre el torrent i l’arraval de Santa Caterina havien estat venudes amb anterioritat. L’establiment es feu a partir del Plan general de ensanche delContinua llegint “Establiment del Jonquet”

Son Vida

La propietat, una de les més extenses i importants del vessant palmesà de la serra de na Burguesa, se situa a la part de la Muntanya, entre Son Cotoner (Puigpunyent), Valldurgent (Calvià), Bendinat (Calvià), Santa Eulàlia, Son Muntaner i Son Quint. Pren nom de la família Vida, qui reuní en aquesta zona un conjunt destacatContinua llegint “Son Vida”

Nicolau Truyols Dameto carrega Son Vida amb un cens de 50 lliures

In Dei nomine, ett., sia a tots cosa manifesta y notòria com jo, Dn. Nicolau Truyols y Dameto, del àbit de Alcàntara, marquès de la Torre, de grat, ett., ab lo pnt. públich instrument, ett., y del millor modo, ett., vench y de nou me encarrech a favor de Vs. Ms. M. R. mare sorContinua llegint “Nicolau Truyols Dameto carrega Son Vida amb un cens de 50 lliures”

Contracte d’arrendament de Son Vida

Nosaltres, D.ᵃ Catharina Gual y Truyols, v.ᵃ y hereva usufructuària del N. Señor D.ⁿ Nicolau Truyols, marquès de la Torre, y D.ⁿ Fernando Truyols, marquès de la Torra, hereu proprietari del dit q.ᵐ mon pare. De grat, ett., ab lo present públich instrument, ett., per temps de vuit añys y vuit esplets comptadors ja delContinua llegint “Contracte d’arrendament de Son Vida”

Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual

Inventari de los béns y heretat del Iltre. Sor. Dn. Fernando Truyols y Gual, marquès de la Torre, rebut a instància y requisició de los Iltres. señors Dn. Fernando Truyols y Fortuñy, subca. canonge de la Sancta Iglésia Cathadral, primogènit y successor al títol de marquès de la Torra y a los fideïcomissos de losContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual”

Parcel·lació de Son Vida

Llevat de dues segregacions aïllades efectuades el 1961 i el 1962, el procés de parcel·lació com a tal s’inicià el 1964 a partir d’un plànol protocol·litzat pel notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada. La majoria dels trasts tenien una superfície de 2.000 m² i estaven agrupats en diverses illetes. La urbanització es denominava Son VidaContinua llegint “Parcel·lació de Son Vida”

Edmund Jakob Adam Banaschewski

Welschbillig 1907 – Munic 1992 Polític i editor alemany. Nasqué a Welschbillig el 16 de novembre de 1907. Era fill del metge Franz Eduard Banaschweski. Estudià filologia, filosofia i periodisme i es doctorà a la Universitat d’Hamburg amb la dissertació Typo-Soziologie des Verlagswesens. Fou (1926) membre de la fraternitat d’estudiants catòlics KDStV Arminia Heidelberg. FundàContinua llegint “Edmund Jakob Adam Banaschewski”

John Richard Rossi

Califòrnia 1915-2008 Nasqué el 19 d’abril de 1915 a Placerville, Califòrnia. Es dedicà a la marina mercant fins que, el 1940, es graduà en entrenament de vol. El 1941, s’uní al recentment format American Volunteer Group a Birmània. Serví amb el primer esquadró de persecució de l’AVG fins que el grup es dissolgué el 1942.Continua llegint “John Richard Rossi”