Can Veta

Ca n’Apol·lònia La propietat se situava devora el camí d’Esporles, entre Son Vatlori i Son Borràs. Ambdós topònims els trobam documentats per primera vegada a les darreries del segle XVIII, però en desconeixem l’origen. Les notícies més antigues que en tenim són del 15 de juny de 1539, quan el notari Antoni Tries establí laContinua llegint “Can Veta”

Son Antic

Son Brossa Aquest rafal, que s’estenia entre els camins de Son Rapinya i de la Barrera, prengué nom de la família Antich, la qual al final del segle XVI adquirí dues propietats que havien estat antigament dels Brossa, de qui agafà l’altra denominació. La família Brossa apareix documentada en aquesta zona des del segle XIV.Continua llegint “Son Antic”

L’Hort d’Avall

L’Hort de Baix La propietat se situava a la barriada de Santa Caterina. Es formà en el segle XVI mitjançant la unió de diversos vergers procedents de les terres que la família Brossa tenia a la contrada. Les notícies més antigues que en tenim són del 22 de juny de 1554, quan el conrador AntoniContinua llegint “L’Hort d’Avall”

Can Abrines

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de 17 quarterades i 9 sous procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al forner Gabriel Fluxà el 21 de març de 1604. Confrontava amb la vorera de la mar, terres de Pere Palmer i terres i conradissos de Son Vic. Prengué nomContinua llegint “Can Abrines”

Son Sèmola

Son Estada, Àustria Aquesta propietat, que fins al segle XVIII fou denominada Son Estada, procedeix de la possessió de Son Vic. Se situa al lloc de la Bonanova, entre Can Porreres, Ca les Rafeles, Ca Mestre Nofre, Can Catany, Can Billon i Son Palerm. Prengué nom del cirurgià Joan Estada. Amb instrument de 23 deContinua llegint “Son Sèmola”

Son Catel·lo

Lo Astillero, Can Cera Inicialment, la propietat fou coneguda amb el nom de lo Astillero, ja que els seus orígens es troben en la sol·licitud que Josep Cardona Mayol feu al Reial Patrimoni perquè se li establís un tros de terra a devora la costa per a construir vaixells. A la instància remesa a l’autoritat,Continua llegint “Son Catel·lo”

Son Armadans

Son Torrella Prengué el seu nom de la família Armadans, qui apareix freqüentment documentada al llarg del segle XVI com a propietària de terres en aquesta zona. De fet, el rafal es formà per la unió de dues peces de terra que Antoni Armadans adquirí de Guillem i Huguet Pacs i de les seves respectivesContinua llegint “Son Armadans”

L’Aigua Dolça

la Torre d’en Carròs La propietat se situava entre el camí de Portopí, les garrigues del castell de Bellver i la vorera de la mar. L’origen es remunta al darrer terç del segle XVI, quan se segregà de Son Armadans. Atesa la seva proximitat al lloc on antigament es trobava la torre d’en Carròs, inicialmentContinua llegint “L’Aigua Dolça”