Son Garrit

Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Llull i els camins dels Reis, Son Rapinya i Son Muntaner. Es formà amb l’agregació de tres peces de terra procedents del rafal de Son Llull. Es desconeix l’origen de la denominació principal, probablement relacionada amb el malnom de qualque propietari oContinua llegint “Son Garrit”

Son Caulelles

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre l’Hostalet, Son Quint, Son Cigala, Son Pacs i Son Serra. L’evolució es pot seguir fins al primer terç del segle XVIII, quan fou integrada en les terres que el convent de Sant Domingo tenia a la contrada. Prengué nom de la família Caulelles. Les notícies mésContinua llegint “Son Caulelles”

Son Cigala

La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Palmer, Son Serra i Son Quint. Pren nom de Jeroni Cigala, qui la posseí entre 1541-69. Les notícies més antigues que en tenim són del 17 d’octubre de 1483, quan Bernadí Morey establí la propietat —aleshores vinya— a Joan Despí mitjançant instrument autoritzat pel notariContinua llegint “Son Cigala”

Son Peretó

Son Castanyer La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Serra, Son Dameto, el camí de la Vileta i Son Quint, i és travessada pel camí dels Reis. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi, sabem que Son Castanyer fa referència a la família Castanyer, qui en fou propietària durant els segles XVI-XVII.Continua llegint “Son Peretó”

El Garrigó

Les Cases Noves Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVI, quan se segregà del Rafal d’en Trullol. Sobre l’origen dels topònims, el Garrigó probablement fa referència a la tipologia del terreny en el moment de separar-se de la finca matriu, mentre que les Cases Noves és el nom que substituí l’anterior quan s’hiContinua llegint “El Garrigó”

El Camp d’en Barceló

El Camp d’en Fornés La propietat es formà per la unió de tres camps situats a devora les murades de la ciutat que adquiriren el conrador Antoni Barceló i la seva filla Joana, casada amb el paraire Jaume Fornés. Prengué ambdues denominacions d’aquests personatges. Aquests tres camps apareixen documentats als estims de 1578 a nomContinua llegint “El Camp d’en Barceló”

El Camp d’en Serralta

La propietat se situava a devora les murades de la ciutat. Prengué nom de la família Serralta, qui en fou propietària durant la segona meitat del segle XVI. Les notícies més antigues que en tenim són del 23 de juny de 1547, quan Francesc Riera vengué la propietat a Francesc Serralta, qui n’apareix com aContinua llegint “El Camp d’en Serralta”

La Comuna

Com explicam a la presentació del web, al capítol Desintegració de la possessió de Son Vic, quan Jaume Rossinyol establí (1604) el domini útil de la propietat, concedí als nous emfiteutes una zona comuna on podien proveir-se de diferents productes naturals, especialment la llenya, i pasturar els ramats que la reduïda dimensió de les sevesContinua llegint “La Comuna”

Son Coll

La propietat prengué nom del negociant Francesc Coll, qui la formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí en dues compres el mes d’abril de 1744. La primera compra la realitzà dia 10 al conrador Guillem Abrines Palou, per preu de 162 lliures, davant el notari Vicenç Colom.Continua llegint “Son Coll”

Can Ceba

L’origen d’aquesta propietat es troba en els establiments que el prevere Josep Deyà feu, a mitjan segle XVIII, del rafal de Son Tous. Prengué nom d’Antoni Palmer, àlies Ceba. El 13 de gener de 1765, davant el notari Guillem Rosselló, Josep Deyà establí 3 quarterades de terra a Antoni Palmer Castelló, Ceba, fill d’Antoni iContinua llegint “Can Ceba”