Son Eriçó

Ca l’Eriçó, Son Ferragut La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Moix Negre, Son Bosquet, Son Togoretes i Son Cotoner. Desconeixem l’origen del topònim principal, però probablement es tracta d’un antropotopònim format a partir d’un malnom que ara per ara no tenim documentat. L’altra denominació la prengué de la família Ferragut, quiContinua llegint “Son Eriçó”

El Fortí

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Gual. Se situava devora la fortificació de la porta del Sitjar, de la qual prengué nom. El 7 d’abril de 1667 Pere Gil i la seva dona, Margarita Palmer, establiren a Jaume Planes (fill d’Antoni, «dit de SonContinua llegint “El Fortí”

Son Gual

La Sínia d’en Gil, el Fortí La propietat se situava entre el Tirador, el camí de Puigpunyent, el torrent de la Riera i la fortificació del Sitjar. Prengué nom, successivament, del metge Joanot Gual, del conrador Pere Gil i de la fortificació exterior construïda dins terrenys de la propietat. Les notícies més antigues que enContinua llegint “Son Gual”

El Camp d’en Barceló

El Camp d’en Fornés La propietat es formà per la unió de tres camps situats a devora les murades de la ciutat que adquiriren el conrador Antoni Barceló i la seva filla Joana, casada amb el paraire Jaume Fornés. Prengué ambdues denominacions d’aquests personatges. Aquests tres camps apareixen documentats als estims de 1578 a nomContinua llegint “El Camp d’en Barceló”

Son Llodrà

Can Fornari, Can Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que el conrador Miquel Femenia adquirí el 1604 i el 1620. Prengué nom de tres propietaris: Antoni Llodrà Femenia, Josep Fornari Llabrés i Miguel Estade Sabater. Amb instrument de 17 de febrer de 1604 atorgatContinua llegint “Son Llodrà”

Son Ferrer i Son Ferreret

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra d’unes 27 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Antoni Palerm el 21 de març de 1604. Prengué nom del negociant Joan Ferrer Mas, qui en fou propietari a mitjan segle XVII (ARM, Not. M-1761, f. 192). El 2 d’abril deContinua llegint “Son Ferrer i Son Ferreret”

Son Frau

Can Cera L’origen de la propietat es troba en una segregació procedent de la part del rafal de Son Vic on restaren les cases després dels establiments duits a terme al principi del segle XVII. Se situava a darrere el castell de Bellver, entre el rafal de Cala Major, Can Vell, Son Bono, Son BergaContinua llegint “Son Frau”

El Camp de na Falaguera

Aquest camp se situava a prop del convent de Santa Caterina, entre les cases de les Sitges i el torrent del Jonquet. Probablement, el topònim feia referència al malnom d’una persona. Les notícies més antigues que s’han documentat sobre aquesta propietat les coneixem per la capbrevació que en feu Bernadí Brossa el 31 de juliolContinua llegint “El Camp de na Falaguera”