Son Casimiro

El Molí dels Puputs La propietat se situava darrere el convent de Jesús, entre el camí d’Esporles o de la Real, Son Cloquell i Can Domenge. Es formà mitjançant la unió del molí d’aigua fariner dit del Puput o de la Mostela (tengut sots alou de l’abat de la Real) i d’un camp i vergerContinua llegint “Son Casimiro”

Les Covetes

El Molí de les Covetes Prengué nom del molí d’aigua que hi hagué fins al segle XVII. A les acaballes d’aquell segle passà a formar part del rafal de Son Tril·lo i deixà d’esser una propietat independent. Les notícies més antigues que en tenim són del 10 d’agost de 1548, quan el picapedrer Pere LlopisContinua llegint “Les Covetes”

Son Moix Negre

La propietat se situava al lloc del Vinyet, a la part de la Muntanya, entre el camí de Puigpunyent, el carreró del Rei, Son Santiscle, Son Bosquet, Son Eriçó, Son Calafat i Son Cotoner. Prengué nom de la família Moix, els successors de la qual en foren propietaris fins ben entrat el segle XX. LesContinua llegint “Son Moix Negre”

Son Maçanet

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, Son Gual i Son Cotoner. Es formà mitjançant la unió de tres peces de terra tengudes sots alous diferents. Prengué nom de la família Massanet, qui en fou propietària durant bona part del segle XVII. Les notícies més antigues que en tenimContinua llegint “Son Maçanet”

L’Hort de les Parellades

Cal Marill La propietat prengué nom d’una antiga mesura superficial agrària que equivalia a l’extensió de terra que podia llaurar un parell de bous en un dia. Pel que fa a la denominació de Cal Marill, que apareix documentada a partir del segle XIX, no hem pogut identificar-ne l’origen. Les notícies més antigues que enContinua llegint “L’Hort de les Parellades”

Son Muntaner

Son Muntaneret La propietat se situa a la part de la Muntanya, entre Son Vida, Son Quint, la Teulera, Son Puigdorfila i Son Suredeta. Prengué nom de la família Montaner, qui en fou propietària entre els segles XVI-XIX. En el segle XVII, també apareix citada com a l’Alqueria d’Avall. Hi ha documentació que la denominaContinua llegint “Son Muntaner”

Son Moix Blanc

Bendunis La propietat se situava al lloc denominat la vall de Santa Eulàlia. Es formà mitjançant la unió del rafal denominat Bendunis i d’altres vinyes i camps contigus que adquiriren Francesc Bartomeu i el seu fill Joanot, membres d’una nissaga de rics mercaders. Prengué nom de la família Moix, hereva dels Bartomeu. Les notícies mésContinua llegint “Son Moix Blanc”

Son Mateu

Son Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí el cirurgià Mateu Estada, de qui prengué nom. La primera la comprà el 17 d’octubre de 1677 a Bartomeu Mora, Esperança Cañellas Cortey, Joana Cañellas Mora i Elisabet Cañellas Palmer, hereus de Joana Calafell Cañellas.Continua llegint “Son Mateu”

Son Matet

Son Pellisseret La propietat procedeix de la possessió de Son Vic. Les notícies més antigues que en tenim són del 4 de febrer de 1635, quan Antoni Janer i la seva esposa, Maria Anna, l’establiren al conrador Miquel Moll amb acta signada davant el notari Joan Baptista Mir. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi,Continua llegint “Son Matet”

Massarró

Can Beaus L’origen de la propietat es troba en el rafal de Son Bono, dels pares de Sant Francisco de Paula, els quals, amb instrument de 12 d’octubre de 1775 atorgat a l’escrivania d’Amortització i Segell, establiren a Antoni Oliver Crespí una peça de terra de 2 quarterades (ARM, ECR-1169, f. 255). Desconeixem d’on procedeixContinua llegint “Massarró”