Son Eriçó

Ca l’Eriçó, Son Ferragut La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Moix Negre, Son Bosquet, Son Togoretes i Son Cotoner. Desconeixem l’origen del topònim principal, però probablement es tracta d’un antropotopònim format a partir d’un malnom que ara per ara no tenim documentat. L’altra denominació la prengué de la família Ferragut, quiContinua llegint “Son Eriçó”

Son Espanyol

Son Espanyolet La propietat és el resultat de l’agregació de diverses peces de terra. Prengué nom de la família Español. L’antropotopònim de Son Espanyolet no apareix als documents fins ben entrat el segle XIX. Fins aleshores, es denominava Son Espanyol. Probablement, l’ús del diminutiu cercava diferenciar-la de la possessió de Son Espanyol, també situada aContinua llegint “Son Espanyol”

L’Ermita

Son Genestar La propietat es formà mitjançant l’agregació de quatre peces de terra, de les quals una era el rafal pròpiament dit Son Genestar i les altres tres procedien de Son Batle i Son Toells. Al seu torn, Son Genestar tenia l’origen en una peça de terra que el conrador Antoni Tou adquirí de JaumeContinua llegint “L’Ermita”

Son Mateu

Son Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí el cirurgià Mateu Estada, de qui prengué nom. La primera la comprà el 17 d’octubre de 1677 a Bartomeu Mora, Esperança Cañellas Cortey, Joana Cañellas Mora i Elisabet Cañellas Palmer, hereus de Joana Calafell Cañellas.Continua llegint “Son Mateu”

Son Llodrà

Can Fornari, Can Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que el conrador Miquel Femenia adquirí el 1604 i el 1620. Prengué nom de tres propietaris: Antoni Llodrà Femenia, Josep Fornari Llabrés i Miguel Estade Sabater. Amb instrument de 17 de febrer de 1604 atorgatContinua llegint “Son Llodrà”

Son Sèmola

Son Estada, Àustria Aquesta propietat, que fins al segle XVIII fou denominada Son Estada, procedeix de la possessió de Son Vic. Se situa al lloc de la Bonanova, entre Can Porreres, Ca les Rafeles, Ca Mestre Nofre, Can Catany, Can Billon i Son Palerm. Prengué nom del cirurgià Joan Estada. Amb instrument de 23 deContinua llegint “Son Sèmola”

Can Estella

Cal Capellà La propietat té l’origen en el rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunes porcions i donà lloc a propietats com ara Can EstellaContinua llegint “Can Estella”