Ca Dona Aina

La propietat es formà mitjançant la unió, al començament del segle XVIII, de dos rafals contigus denominats la Vinya i el Lledoner. Molt probablement prengué nom d’Anna Verí Rossinyol. Les notícies més antigues que hem trobat damunt la propietat denominada la Vinya es remunten a 1470, quan fou adquirida per Ramon Descós amb escriptura signadaContinua llegint “Ca Dona Aina”

Son Eriçó

Ca l’Eriçó, Son Ferragut La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Moix Negre, Son Bosquet, Son Togoretes i Son Cotoner. Desconeixem l’origen del topònim principal, però probablement es tracta d’un antropotopònim format a partir d’un malnom que ara per ara no tenim documentat. L’altra denominació la prengué de la família Ferragut, quiContinua llegint “Son Eriçó”

Son Togoretes

La propietat se situava al lloc del Vinyet, molt a prop del convent de Jesús, entre el torrent de la Riera i Son Eriçó. Prengué nom de la família Togores, qui en fou propietària entre els segles XVII-XIX. Les notícies més antigues que en tenim són del 17 de novembre de 1540, quan Miquel DesclapésContinua llegint “Son Togoretes”

Son Bosquet

Cal Patró Torres, Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Santiscle, Son Moix Negre, Son Eriçó, Son Togoretes i el camí de Puigpunyent. Prengué nom de la família Bosch i del patró Bartomeu Torres, els quals en foren propietaris entre els segles XVI-XVIII i durant el primer terç delContinua llegint “Son Bosquet”

Son Moix Negre

La propietat se situava al lloc del Vinyet, a la part de la Muntanya, entre el camí de Puigpunyent, el carreró del Rei, Son Santiscle, Son Bosquet, Son Eriçó, Son Calafat i Son Cotoner. Prengué nom de la família Moix, els successors de la qual en foren propietaris fins ben entrat el segle XX. LesContinua llegint “Son Moix Negre”

Son Calafat

Aquest rafal existí com a propietat independent fins al primer terç del segle XVIII, quan fou agregat a Son Cotoner. Prengué nom del notari Joan Calafat, qui en fou propietari durant gairebé 40 anys. Les notícies més antigues que en tenim són del 1526, quan Francesc Olesa adquirí la propietat del capítol de la SeuContinua llegint “Son Calafat”

Son Cotoner

Son Cotoner del Vinyet La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Ca l’Eriçó, la Sínia d’en Gil, Ca Dona Aina, Son Maçanet, el camí de Puigpunyent i Son Moix Negre. Es formà mitjançant l’agregació de tres rafals que Bernat Cotoner Tomàs adquirí entre 1528-47. Prengué nom de la família Cotoner, qui en fouContinua llegint “Son Cotoner”

Son Maçanet

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, Son Gual i Son Cotoner. Es formà mitjançant la unió de tres peces de terra tengudes sots alous diferents. Prengué nom de la família Massanet, qui en fou propietària durant bona part del segle XVII. Les notícies més antigues que en tenimContinua llegint “Son Maçanet”

El Fortí

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Gual. Se situava devora la fortificació de la porta del Sitjar, de la qual prengué nom. El 7 d’abril de 1667 Pere Gil i la seva dona, Margarita Palmer, establiren a Jaume Planes (fill d’Antoni, «dit de SonContinua llegint “El Fortí”

Son Gual

La Sínia d’en Gil, el Fortí La propietat se situava entre el Tirador, el camí de Puigpunyent, el torrent de la Riera i la fortificació del Sitjar. Prengué nom, successivament, del metge Joanot Gual, del conrador Pere Gil i de la fortificació exterior construïda dins terrenys de la propietat. Les notícies més antigues que enContinua llegint “Son Gual”