El Blanquer o el Secar i el Trastallador

Es tractava de dues peces de terra contigües que consistien en camp i vinya. El 1590 passaren a formar part de Ca l’Ardiaca, de la família Zaforteza, i deixaren d’esser propietats independents. Pel que fa als topònims, ens remetem al diccionari Alcover-Moll, que els defineix d’aquesta manera: blanquer, terreny blanquinós, saulonenc; secar, extensió de terrenyContinua llegint “El Blanquer o el Secar i el Trastallador”

Son Cloquell i la Taverneta de Jesús

El Rafal, la Vinya, Son Oliver, Cal Jutge La propietat estava formada per un rafal i una pertinença seva que antigament havia estat vinya separada d’aquell pel camí del Cementeri. Ocupava una extensa àrea entre el convent de Jesús, Ca Dona Aina, el torrent de la Riera, Son Valentí, Son Tril·lo, Ca l’Ardiaca, el CampContinua llegint “Son Cloquell i la Taverneta de Jesús”

Son Togoretes

La propietat se situava al lloc del Vinyet, molt a prop del convent de Jesús, entre el torrent de la Riera i Son Eriçó. Prengué nom de la família Togores, qui en fou propietària entre els segles XVII-XIX. Les notícies més antigues que en tenim són del 17 de novembre de 1540, quan Miquel DesclapésContinua llegint “Son Togoretes”

El Tirador

Les notícies més antigues que en tenim són del març de 1323, quan el Col·legi dels Honorables Paraires l’adquirí de Bernat Berga, qui actuava com a administrador de l’heretat d’Andreu Cuba, fill i hereu de Guillem Cuba. El nom deriva de tirar (‘estirar’), car en aquest lloc s’estiraven els draps de llana un cop netejatsContinua llegint “El Tirador”

Els Tints

Ben a prop de les murades, entre la Riera i el camí de la Real, es trobaven els tints. La naturalesa d’aquesta activitat industrial requeria que els obradors se situassin enfora de la ciutat i al costat d’un torrent on evacuar l’aigua emprada i saturada dels productes tintoris. La construcció del cinquè recinte murari ocasionàContinua llegint “Els Tints”

La Teulera

La propietat se situava a la vall de Santa Eulàlia, entre Son Dureta, el pinar del castell de Bellver, Son Berga, Son Puigdorfila i Son Muntaner. Desconeixem l’origen del topònim, que probablement fa referència a l’existència pretèrita d’una fàbrica de teules en aquella contrada. De fet, a possessions veïnades com ara Son Sureda o SantaContinua llegint “La Teulera”

Son Dameto

Les Vinyes, Les Torres, Les Dues Torres La propietat es formà mitjançant la unió de quatre vinyes que els Bartomeu, nissaga de rics mercaders, adquiriren a la part de la Muntanya. Prengué nom de la família Dameto, qui en fou propietària en els segles XVI-XVII. La denominació de les Vinyes fa referència al conreu aContinua llegint “Son Dameto”

El Molí d’en Tià Gran

Es tractava del sisè dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIII damunt trasts procedents del rafal de Son Antic. Fou restaurat en el decenni de 1980. Les notícies més antigues que en tenim sónContinua llegint “El Molí d’en Tià Gran”

El Molí d’en Tem

El Molí de Can Tem Les notícies més antigues que en tenim són de mitjan segle XIX, quan pertanyia al moliner Antonio Bonet Bosch. Es tractava del tercer dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segleContinua llegint “El Molí d’en Tem”

Son Touet

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra i garriga d’unes 2 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Montserrat Amengual amb escriptura de 24 d’abril de 1621 autoritzada pel notari Pere Femenia. Prengué nom de la família Tou, qui en fou propietària fins a mitjan segle XIX (ARM,Continua llegint “Son Touet”