El Jardí del Clot de Jesús

L’origen de la propietat es troba en els terrenys del convent de Nostra Senyora dels Àngels de Jesús, de l’orde franciscà, que foren desamortitzats durant el Trienni Liberal (1820-23). En virtut de dues escriptures de 31 de juliol de 1822 autoritzades per Josep Perelló, escrivà d’Amortització, José Runggaldier adquirí la propietat del crèdit públic deContinua llegint “El Jardí del Clot de Jesús”

Can Domenge

Les Hortes, El Rafal La propietat se situava devora el camí d’Esporles i feia partió amb el convent de Jesús. Prengué nom de la família Domenge, qui en fou propietària entre els segles XVIII-XIX. Les notícies més antigues que en tenim són del 18 de gener de 1496, quan Francesc Armadans Borrassà (†1510) l’adquirí perContinua llegint “Can Domenge”

Son Casimiro

El Molí dels Puputs La propietat se situava darrere el convent de Jesús, entre el camí d’Esporles o de la Real, Son Cloquell i Can Domenge. Es formà mitjançant la unió del molí d’aigua fariner dit del Puput o de la Mostela (tengut sots alou de l’abat de la Real) i d’un camp i vergerContinua llegint “Son Casimiro”

El Blanquer o el Secar i el Trastallador

Es tractava de dues peces de terra contigües que consistien en camp i vinya. El 1590 passaren a formar part de Ca l’Ardiaca, de la família Zaforteza, i deixaren d’esser propietats independents. Pel que fa als topònims, ens remetem al diccionari Alcover-Moll, que els defineix d’aquesta manera: blanquer, terreny blanquinós, saulonenc; secar, extensió de terrenyContinua llegint “El Blanquer o el Secar i el Trastallador”

Les Covetes

El Molí de les Covetes Prengué nom del molí d’aigua que hi hagué fins al segle XVII. A les acaballes d’aquell segle passà a formar part del rafal de Son Tril·lo i deixà d’esser una propietat independent. Les notícies més antigues que en tenim són del 10 d’agost de 1548, quan el picapedrer Pere LlopisContinua llegint “Les Covetes”

Son Cloquell i la Taverneta de Jesús

El Rafal, la Vinya, Son Oliver, Cal Jutge La propietat estava formada per un rafal i una pertinença seva que antigament havia estat vinya separada d’aquell pel camí del Cementeri. Ocupava una extensa àrea entre el convent de Jesús, Ca Dona Aina, el torrent de la Riera, Son Valentí, Son Tril·lo, Ca l’Ardiaca, el CampContinua llegint “Son Cloquell i la Taverneta de Jesús”

L’Hort de Jesús

L’origen de la propietat es troba en els terrenys del convent franciscà de Nostra Senyora dels Àngels de Jesús, que foren desamortitzats durant el Trienni Liberal (1820-23). Mitjançant escriptures de 23 i 24 de juliol de 1822 atorgades a la Reial Oficina d’Amortització, Mariano Valentí Forteza Aguiló adquirí les tanques denominades de l’Hort, de l’AmetlerContinua llegint “L’Hort de Jesús”

Son Vatlori

La propietat se situava entre el camí de Jesús, el pinar del convent de Jesús, Son Borràs i Can Veta. Es formà mitjançant la unió d’una vinya i d’un camp. Prengué nom del notari Jeroni Vallori, qui en fou propietari a la primera meitat del segle XVI. Les primeres notícies que tenim de la vinyaContinua llegint “Son Vatlori”

Can Veta

Ca n’Apol·lònia La propietat se situava devora el camí d’Esporles, entre Son Vatlori i Son Borràs. Ambdós topònims els trobam documentats per primera vegada a les darreries del segle XVIII, però en desconeixem l’origen. Les notícies més antigues que en tenim són del 15 de juny de 1539, quan el notari Antoni Tries establí laContinua llegint “Can Veta”

Son Borràs

La Punta del Camí de Jesús, La Punta de la Creu del Camí Vell de Jesús La propietat se situava a la confluència dels camins que anaven als convents de Jesús i de la Real. Per ço, antigament era coneguda amb la denominació de la Punta del Camí de Jesús o també la Punta deContinua llegint “Son Borràs”