Establiment del Jonquet

En el decenni de 1870, s’inicià el procés d’establiment de la part del Jonquet situada entre el Salt del Ca i el torrent de Sant Magí. Sembla que les terres localitzades entre el torrent i l’arraval de Santa Caterina havien estat venudes amb anterioritat. L’establiment es feu a partir del Plan general de ensanche delContinua llegint “Establiment del Jonquet”

Can Baró

Antonio Roca Rebassa, picapedrer, era fill d’Antonio Roca Palmer (†19-5-1888) i de Juana Ana Rebassa Baró (†22-3-1891), els quals tenien propietats a Gènova procedents de l’Ermita i Can Morei. El mateix Antonio Roca Rebassa amplià el patrimoni familiar adquirint un establit de Son Llagosta (1869) i una porció de la Comuna de Gènova on hiContinua llegint “Can Baró”

Son Espanyol

Son Espanyolet La propietat és el resultat de l’agregació de diverses peces de terra. Prengué nom de la família Español. L’antropotopònim de Son Espanyolet no apareix als documents fins ben entrat el segle XIX. Fins aleshores, es denominava Son Espanyol. Probablement, l’ús del diminutiu cercava diferenciar-la de la possessió de Son Espanyol, també situada aContinua llegint “Son Espanyol”

Son Riera

El rafal es formà mitjançant la unió de dues propietats d’origen comú però evolució diferent. Prengué nom de l’apotecari Francesc Riera, qui l’adquirí a la segona meitat del segle XVI. Se situava a prop de l’església dels Orfes de Sant Magí, entre els camins de la Barrera i de Portopí. Les notícies més antigues queContinua llegint “Son Riera”

Son Riera / Enseñat, Pujol i Durán

Procés de parcel·lació de Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar El 13 d’abril de 1895, davant el notari José Alcover Maspons, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres, com a apoderat d’Antonio Mora Antich— vengué a Juan Enseñat Garcías —mariner—, Damián Pujol Palmer (†2-5-1931) —jornaler, casat amb Juana MaríaContinua llegint “Son Riera / Enseñat, Pujol i Durán”

Son Riera / María Mora Mora

Procés de parcel·lació de María Mora Mora El 14 de juliol de 1879, davant el notari de Montuïri José Gallard, Antonio Mora Antich donà a la seva filla María Mora Mora —nascuda del seu matrimoni amb Damiana Mora Barceló—, «como prueba del afecto que profesa a su hija», una peça de terra de 7.697 m²Continua llegint “Son Riera / María Mora Mora”

Son Riera / Rafael Garcías Moll

Procés de parcel·lació de Rafael Garcías Moll El 6 de desembre de 1897, davant el notari Juan Palou Coll, el pilot Rafael Garcías Moll comprà a José Oliver Berga —com a gerent de la Compañía Mallorquina de Omnibús—, per preu de 20.001 pessetes, una porció de 2.365 m² de la illeta nombre 35 que ditaContinua llegint “Son Riera / Rafael Garcías Moll”

Son Riera / Antonio Mora Antich

Procés de parcel·lació d’Antonio Mora Antich Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1859-73 Les línies que marquin l’extensió del solar seran traçades pel mestre picapedrer José Quetglas Ferrer i seran revisades per ell mateix en començar la construcció de les parets divisòries, les quals hauran de tenir la meitat del seu gruix alContinua llegint “Son Riera / Antonio Mora Antich”

El Molí d’en Tem

El Molí de Can Tem Les notícies més antigues que en tenim són de mitjan segle XIX, quan pertanyia al moliner Antonio Bonet Bosch. Es tractava del tercer dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segleContinua llegint “El Molí d’en Tem”

El Molí d’en Salom

Les notícies més antigues que en tenim són de mitjan segle XIX, quan pertanyia al moliner Antonio Bonet Bosch. Molt probablement, es tractava del primer o segon dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIIIContinua llegint “El Molí d’en Salom”