Son Riera / Enseñat, Pujol i Durán

Procés de parcel·lació de Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar

El 13 d’abril de 1895, davant el notari José Alcover Maspons, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres, com a apoderat d’Antonio Mora Antich— vengué a Juan Enseñat Garcías —mariner—, Damián Pujol Palmer (†2-5-1931) —jornaler, casat amb Juana María Monserrat Palmer— i Juan Durán Clar —picapedrer— diverses porcions de Son Riera que sumaven una superfície total de 3.516,5 m², per preu global de 13.434 pessetes amb 33 cèntims, ço és, 3.100 pessetes d’entrada i de les 10.334 pessetes amb 33 cèntims restants es creà un cens reservatiu de 310 pessetes. Es tractava d’una porció de 389 m² de la illeta del plànol d’eixample de l’arraval de Santa Caterina delimitada per la plaça del Progreso i els carrers de Cervantes, Despuig, Fábrica i Antich, la qual era dividida en dues porcions pel camí de la Barrera; una porció de 557 m² de la illeta delimitada per la plaça del Progreso i els carrers de Cervantes, Rossiñol i Despuig; una porció de 223 m² de la illeta delimitada per la plaça del Progreso i els carrers de Quetglas, Rossiñol i Despuig; una porció de 782,5 m² de la illeta delimitada pels carrers de Quetglas, Monterrey, Rossiñol i Despuig; una porció de 782,5 m² de la illeta delimitada pels carrers de Monterrey, Cervantes, Rossiñol i Despuig; i una porció de 782,5 m² de la illeta delimitada pels carrers de Monterrey, Fábrica, Despuig i Cervantes (RP11: 6574-6579-terme, 1a).

Enseñat, Pujol i Durán destinaren les porcions a la venda en parcel·les.


El 27 de juny de 1896, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Sebastiana Nadal Noguera —veïnada de Gibara (Cuba), filla d’Ana Noguera Monserrat—, per preu de 550 pessetes, un trast de 278,5 m² que confrontava amb terra romanent, la propietat de la compradora i el carrer de Despuig (RP11, 6776-terme, 1a).


El 25 d’agost de 1896, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Baltasar Moner Lladó, per preu de 550 pessetes, un trast de 278,5 m² que confrontava amb el carrer de Cervantes, terra de Sebastiana Nadal Noguera, terra del comprador i el carrer de Despuig (RP11, 6575-terme, 2a).


El 31 de desembre de 1898, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Rafael Oliver Garcías, per preu global de 1.500 pessetes: 1) un trast de 223 m² que confrontava amb la propietat de Juan Albertí, terres romanents, terres de Guillermo Pujol i el carrer de Despuig i 2) un trast de 782,5 m² que confrontava amb els carrers de Rossiñol, Quetglas i Despuig (RP11, 6576-6577-terme, 2a).


El 18 de gener de 1900, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Margarita Amengual Company —casada amb Baltasar Juan Ramis—, per preu de 250 pessetes, un trast de 120 m² que confrontava amb terrenys de Son Antic, la propietat de Matías Alemany, el carrer de Cervantes i terra romanent (RP11, 7454-terme, 1a).


El 4 de setembre de 1900, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Matías Salleras Bosch, per preu de 250 pessetes, un trast de 111 m² que confrontava amb terres romanents, el carrer de Cervantes i el trast de Margarita Amengual Company (RP11, 7582-terme, 1a).


El 7 de setembre de 1900, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren al tipògraf Honorato Oliver Hernández, per preu de 250 pessetes, un trast de 138,87 m² que confrontava amb terres romanents, el carrer de Cervantes, el carrer de Despuig i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 7578-terme, 1a).


El 7 de setembre de 1900, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Enseñat Garcías, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Pablo Rosselló Alzamora, per preu de 500 pessetes, un trast de 111 m² que confrontava amb terres romanents, el carrer de Cervantes, el trast de Matías Salleras Bosch i el carrer de Despuig (RP11, 7603-terme, 1a).


El 7 de maig de 1901, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren al corredor Antonio Llabrés Coll, per preu de 300 pessetes, un trast de 334 m² que confrontava amb el carrer de Cervantes, el carrer de Despuig, terres romanents i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 7674-terme, 1a).


El 2 de juliol de 1901, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer i Juan Durán Clar vengueren a Antonio Palmer Quetglas, per preu de 150 pessetes, un trast de 112 m² que confrontava amb el trast d’Antonio Llabrés Coll, el carrer de Despuig, terres romanents i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 7716-terme, 1a).


El 6 de setembre de 1902, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Durán Clar vengué a Pablo Rosselló Alzamora, per preu de 200 pessetes, un trast de 54 m² que confrontava amb un trast del comprador, terrenys romanents, el carrer de Despuig i terrenys de Son Riera (RP11, 7912-terme, 1a).


El 6 de setembre de 1902, davant el notari José Alcover Maspons, Juan Durán Clar vengué a Catalina Marí Roca, per preu de 150 pessetes, un trast de 58 m² que confrontava amb terrenys romanents, el trast de Margarita Amengual Company, els trasts de Pablo Rosselló Alzamora i el carrer de Despuig (RP11, 6574-terme, 4a).


El 5 de març de 1903, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer vengué a Antonia Garau Caldés (†15-11-1925) —casada amb Juan Danús Sureda—, per preu de 500 pessetes, un trast de 140 m² que confrontava amb el carrer de la Fábrica, el carrer de Despuig, terra romanent i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 8037-terme, 1a).


El 5 de març de 1903, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer vengué a Francisco Carbonell Juan, per preu de 700 pessetes, un trast de 224 m² que confrontava amb el trast d’Antonia Garau Caldés, terra romanent, el carrer de Despuig i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 8046-terme, 1a).


El 9 de juliol de 1903, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer vengué a Miguel Pujol Bosch, per preu de 250 pessetes, un trast de 140 m² que confrontava amb el trast de Juan Puigrós Mas, el trast d’Honorato Oliver Hernández, el carrer de Despuig i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 6579-terme, 4a).


El 9 de juliol de 1903, davant el notari José Alcover Maspons, Damián Pujol Palmer vengué a Juan Puigrós Mas, per preu de 250 pessetes, un trast de 140 m² que confrontava amb el trast de Francisco Carbonell Juan, terra romanent, el carrer de Despuig i terrenys de Bernardino Borrás (RP11, 8116-terme, 1a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s