Son Puigdorfila

La propietat se situa al lloc de la Muntanya, entre Son Muntaner, Son Espanyolet, Son Moix Blanc, la Teulera i Son Dureta. Pren nom de la família Puigdorfila, qui en fou propietària fins a mitjan segle XVII. Les notícies més antigues que en tenim són del 16 de novembre de 1508 o 1509, quan ElisabetContinua llegint “Son Puigdorfila”

La Teulera

La propietat se situava a la vall de Santa Eulàlia, entre Son Dureta, el pinar del castell de Bellver, Son Berga, Son Puigdorfila i Son Muntaner. Desconeixem l’origen del topònim, que probablement fa referència a l’existència pretèrita d’una fàbrica de teules en aquella contrada. De fet, a possessions veïnades com ara Son Sureda o SantaContinua llegint “La Teulera”

Son Dureta

La propietat se situava a la vall de Santa Eulàlia, entre Son Puigdorfila, Son Armadans, Son Espanyol, la Teulera i el pinar del castell de Bellver. Prengué nom de la família Dureta, qui la posseí des de la segona meitat del segle XV fins a la seva extinció agnatícia a les acaballes del segle XVIII.Continua llegint “Son Dureta”

Son Espanyol

Son Espanyolet La propietat és el resultat de l’agregació de diverses peces de terra. Prengué nom de la família Español. L’antropotopònim de Son Espanyolet no apareix als documents fins ben entrat el segle XIX. Fins aleshores, es denominava Son Espanyol. Probablement, l’ús del diminutiu cercava diferenciar-la de la possessió de Son Espanyol, també situada aContinua llegint “Son Espanyol”

Son Riera

El rafal es formà mitjançant la unió de dues propietats d’origen comú però evolució diferent. Prengué nom de l’apotecari Francesc Riera, qui l’adquirí a la segona meitat del segle XVI. Se situava a prop de l’església dels Orfes de Sant Magí, entre els camins de la Barrera i de Portopí. Les notícies més antigues queContinua llegint “Son Riera”