L’Hort de les Parellades

Cal Marill La propietat prengué nom d’una antiga mesura superficial agrària que equivalia a l’extensió de terra que podia llaurar un parell de bous en un dia. Pel que fa a la denominació de Cal Marill, que apareix documentada a partir del segle XIX, no hem pogut identificar-ne l’origen. Les notícies més antigues que enContinua llegint “L’Hort de les Parellades”

Les Parellades

Les Parellades del Fortí, les Parellades d’Avall Diu el diccionari Alcover-Moll que una parellada és una extensió de terra que es llaura normalment en un dia per un parell de bous. La definició continua explicant que, amb el nom de la Parellada o de les Parellades, existeixen molts de trossos de terra a diversos termesContinua llegint “Les Parellades”

Son Palmer

Son Vic La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Cigala i el camí de la Vileta. Molt probablement, el seu nom principal és un antropotopònim que fa referència a la família Palmer, però en desconeixem l’origen. Quant a la denominació de Son Vic, la pren de la família Vich de Superna, quiContinua llegint “Son Palmer”

Son Pacs

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Cigala, Son Quint, Son Serra i el camí de Son Rapinya. Prengué nom de la família Pachs. Les notícies més antigues que en tenim són del 20 d’octubre de 1523, quan Jeroni Nicolau establí a Joan Muntanyans una vinya sots alou propi que tenia comContinua llegint “Son Pacs”

Son Peretó

Son Castanyer La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Serra, Son Dameto, el camí de la Vileta i Son Quint, i és travessada pel camí dels Reis. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi, sabem que Son Castanyer fa referència a la família Castanyer, qui en fou propietària durant els segles XVI-XVII.Continua llegint “Son Peretó”

Son Puigdorfila

La propietat se situa al lloc de la Muntanya, entre Son Muntaner, Son Espanyolet, Son Moix Blanc, la Teulera i Son Dureta. Pren nom de la família Puigdorfila, qui en fou propietària fins a mitjan segle XVII. Les notícies més antigues que en tenim són del 16 de novembre de 1508 o 1509, quan ElisabetContinua llegint “Son Puigdorfila”

Son Pisà

Son Puig La propietat es formà per l’agregació de dos rafals: d’una banda, Son Pauet, abans denominat el Rafal d’en Trullol o la Vinya Major, i, de l’altra, Son Puig, abans Son Pont o el Rafal de na Pont. Les distintes peces de terra prengueren nom de Bartomeu Joan —àlies Pauet—, Pere Truyol, Jaume Despuig,Continua llegint “Son Pisà”

La Punta

La Punta d’en Pont, d’en Genestar o de l’Hereu La propietat estigué vinculada a les famílies Pont, Genestar i Planes —àlies Hereu—, de les quals prengué les tres denominacions amb què apareix documentada. El genèric d’aquest topònim fa referència a la forma que tenien els terrenys, tancats pels antics camins de la Barrera i deContinua llegint “La Punta”

Son Matet

Son Pellisseret La propietat procedeix de la possessió de Son Vic. Les notícies més antigues que en tenim són del 4 de febrer de 1635, quan Antoni Janer i la seva esposa, Maria Anna, l’establiren al conrador Miquel Moll amb acta signada davant el notari Joan Baptista Mir. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi,Continua llegint “Son Matet”

Can Tàpera

Son Palerm i Son Palermet La propietat es formà mitjançant la unió dels rafals de Son Palerm i Son Palermet i altres peces de terra confrontants que adquiriren el doctor en medicina Miquel Fe i la seva esposa, Francina Ferrer, entre el final del segle XVII i el començament del XVIII. Aquests rafals prengueren nomContinua llegint “Can Tàpera”