La Comuna

Com explicam a la presentació del web, al capítol Desintegració de la possessió de Son Vic, quan Jaume Rossinyol establí (1604) el domini útil de la propietat, concedí als nous emfiteutes una zona comuna on podien proveir-se de diferents productes naturals, especialment la llenya, i pasturar els ramats que la reduïda dimensió de les sevesContinua llegint “La Comuna”

L’Ermita

Son Genestar La propietat es formà mitjançant l’agregació de quatre peces de terra, de les quals una era el rafal pròpiament dit Son Genestar i les altres tres procedien de Son Batle i Son Toells. Al seu torn, Son Genestar tenia l’origen en una peça de terra que el conrador Antoni Tou adquirí de JaumeContinua llegint “L’Ermita”

Son Batle

La propietat té l’origen en una peça de terra procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí als germans Antoni i Arnau Tou amb instrument de 21 de març de 1604 autoritzat pel notari Andreu Caselles. Prengué nom del notari Domingo Balle, qui l’adquirí el 1620. El 18 d’octubre de 1616, els germans Tou esContinua llegint “Son Batle”

Son Mateu

Son Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí el cirurgià Mateu Estada, de qui prengué nom. La primera la comprà el 17 d’octubre de 1677 a Bartomeu Mora, Esperança Cañellas Cortey, Joana Cañellas Mora i Elisabet Cañellas Palmer, hereus de Joana Calafell Cañellas.Continua llegint “Son Mateu”

Son Touet

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra i garriga d’unes 2 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Montserrat Amengual amb escriptura de 24 d’abril de 1621 autoritzada pel notari Pere Femenia. Prengué nom de la família Tou, qui en fou propietària fins a mitjan segle XIX (ARM,Continua llegint “Son Touet”