Can Domenge

Les Hortes, El Rafal La propietat se situava devora el camí d’Esporles i feia partió amb el convent de Jesús. Prengué nom de la família Domenge, qui en fou propietària entre els segles XVIII-XIX. Les notícies més antigues que en tenim són del 18 de gener de 1496, quan Francesc Armadans Borrassà (†1510) l’adquirí perContinua llegint “Can Domenge”

L’Hort de Jesús

L’origen de la propietat es troba en els terrenys del convent franciscà de Nostra Senyora dels Àngels de Jesús, que foren desamortitzats durant el Trienni Liberal (1820-23). Mitjançant escriptures de 23 i 24 de juliol de 1822 atorgades a la Reial Oficina d’Amortització, Mariano Valentí Forteza Aguiló adquirí les tanques denominades de l’Hort, de l’AmetlerContinua llegint “L’Hort de Jesús”

Son Sacarés

L’Hort de la Creu La propietat se situava entre el camí d’Esporles i el llit de la Riera i la travessava el camí Nou de Jesús. Prengué nom de la família d’hortolans Sacarés, qui en fou propietària entre els segles XV-XVIII, i de la creu de pedra que hi havia a la confluència del camíContinua llegint “Son Sacarés”

L’Hort de les Parellades

Cal Marill La propietat prengué nom d’una antiga mesura superficial agrària que equivalia a l’extensió de terra que podia llaurar un parell de bous en un dia. Pel que fa a la denominació de Cal Marill, que apareix documentada a partir del segle XIX, no hem pogut identificar-ne l’origen. Les notícies més antigues que enContinua llegint “L’Hort de les Parellades”

L’Hort d’Avall

L’Hort de Baix La propietat se situava a la barriada de Santa Caterina. Es formà en el segle XVI mitjançant la unió de diversos vergers procedents de les terres que la família Brossa tenia a la contrada. Les notícies més antigues que en tenim són del 22 de juny de 1554, quan el conrador AntoniContinua llegint “L’Hort d’Avall”

Can Salí

L’Hort Nou, Son Touet La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunesContinua llegint “Can Salí”