La Teulera

La propietat se situava a la vall de Santa Eulàlia, entre Son Dureta, el pinar del castell de Bellver, Son Berga, Son Puigdorfila i Son Muntaner. Desconeixem l’origen del topònim, que probablement fa referència a l’existència pretèrita d’una fàbrica de teules en aquella contrada. De fet, a possessions veïnades com ara Son Sureda o SantaContinua llegint “La Teulera”

Son Dureta

La propietat se situava a la vall de Santa Eulàlia, entre Son Puigdorfila, Son Armadans, Son Espanyol, la Teulera i el pinar del castell de Bellver. Prengué nom de la família Dureta, qui la posseí des de la segona meitat del segle XV fins a la seva extinció agnatícia a les acaballes del segle XVIII.Continua llegint “Son Dureta”

La Cova

La Cova d’en Castelló, Can Roca El seu origen es troba en una peça de terra de 9 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al conrador Bernat Calafat mitjançant instrument de 30 de juliol de 1619 atorgat en poder del notari Pere Femenia, imposant un cens reservatiu de 25 lliures anuals. ConfrontavaContinua llegint “La Cova”

El Retiro

Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVIII, quan els frares carmelitans establiren el rafal de la Bonanova. El topònim sembla fer referència al seu caràcter de residència d’esbarjo. De fet, és en aquella època quan comencen a construir-se a Son Vic i al Terreno les primeres cases destinades al descans i entreteniment deContinua llegint “El Retiro”

Son Buit

Les notícies sobre el procés de configuració d’aquesta propietat són escasses. De fet, la línia evolutiva contínua comença el 12 de desembre de 1714, quan Joan Moll, Boter, rebia títol nou sobre una peça de terra d’unes 4 quarterades que confrontava amb terres de Miquel Moll, Vinagre, el rafal de la Bonanova —dels pares carmelitans—,Continua llegint “Son Buit”