Son Palmer

Son Vic La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Cigala i el camí de la Vileta. Molt probablement, el seu nom principal és un antropotopònim que fa referència a la família Palmer, però en desconeixem l’origen. Quant a la denominació de Son Vic, la pren de la família Vich de Superna, quiContinua llegint “Son Palmer”

Son Caulelles

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre l’Hostalet, Son Quint, Son Cigala, Son Pacs i Son Serra. L’evolució es pot seguir fins al primer terç del segle XVIII, quan fou integrada en les terres que el convent de Sant Domingo tenia a la contrada. Prengué nom de la família Caulelles. Les notícies mésContinua llegint “Son Caulelles”

Son Cigala

La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Palmer, Son Serra i Son Quint. Pren nom de Jeroni Cigala, qui la posseí entre 1541-69. Les notícies més antigues que en tenim són del 17 d’octubre de 1483, quan Bernadí Morey establí la propietat —aleshores vinya— a Joan Despí mitjançant instrument autoritzat pel notariContinua llegint “Son Cigala”

Son Pacs

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Cigala, Son Quint, Son Serra i el camí de Son Rapinya. Prengué nom de la família Pachs. Les notícies més antigues que en tenim són del 20 d’octubre de 1523, quan Jeroni Nicolau establí a Joan Muntanyans una vinya sots alou propi que tenia comContinua llegint “Son Pacs”

Son Quint

La possessió se situava al lloc del Vinyet, entre Son Camps, Son Cotoner, Bunyolí, Son Gual de Pocafarina, Son Ximelis, Son Roqueta, Son Putxet, Son Cigala, Son Peretó, el carreró del Rei, el camí de Son Rapinya, Son Muntaner i Son Vida. Es formà mitjançant l’agregació de diferents vinyes i una alqueria, la qual cosaContinua llegint “Son Quint”

Son Peretó

Son Castanyer La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Serra, Son Dameto, el camí de la Vileta i Son Quint, i és travessada pel camí dels Reis. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi, sabem que Son Castanyer fa referència a la família Castanyer, qui en fou propietària durant els segles XVI-XVII.Continua llegint “Son Peretó”

Son Serra

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, l’Hostalot o el rafal de Ca na Vinagre, Son Caulelles, Son Pacs, Son Quint i Son Peretó. Es formà mitjançant la unió de dues vinyes contigües que la família Descós adquirí en el segle XV. Prengué nom del doctor en drets HugoContinua llegint “Son Serra”