Son Dameto

Les Vinyes, Les Torres, Les Dues Torres La propietat es formà mitjançant la unió de quatre vinyes que els Bartomeu, nissaga de rics mercaders, adquiriren a la part de la Muntanya. Prengué nom de la família Dameto, qui en fou propietària en els segles XVI-XVII. La denominació de les Vinyes fa referència al conreu aContinua llegint “Son Dameto”

Son Moix Blanc

Bendunis La propietat se situava al lloc denominat la vall de Santa Eulàlia. Es formà mitjançant la unió del rafal denominat Bendunis i d’altres vinyes i camps contigus que adquiriren Francesc Bartomeu i el seu fill Joanot, membres d’una nissaga de rics mercaders. Prengué nom de la família Moix, hereva dels Bartomeu. Les notícies mésContinua llegint “Son Moix Blanc”

El Garrigó

Les Cases Noves Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVI, quan se segregà del Rafal d’en Trullol. Sobre l’origen dels topònims, el Garrigó probablement fa referència a la tipologia del terreny en el moment de separar-se de la finca matriu, mentre que les Cases Noves és el nom que substituí l’anterior quan s’hiContinua llegint “El Garrigó”

Son Pisà

Son Puig La propietat es formà per l’agregació de dos rafals: d’una banda, Son Pauet, abans denominat el Rafal d’en Trullol o la Vinya Major, i, de l’altra, Son Puig, abans Son Pont o el Rafal de na Pont. Les distintes peces de terra prengueren nom de Bartomeu Joan —àlies Pauet—, Pere Truyol, Jaume Despuig,Continua llegint “Son Pisà”