El Molí d’en Nadal

Aquest molí era el més allunyat de la murada i el segon que s’aixecà damunt terrenys de Son Gili. Les notícies més antigues que en tenim són del 27 d’octubre de 1727, quan els preveres Sebastià Pons i Sebastià Alomar —com a procuradors respectius dels convents del Sant Esperit i de Sant Francisco de Paula—Continua llegint “El Molí d’en Nadal”

El Molí d’en Xaloc

Aquest molí era el més proper a la murada i el primer que s’aixecà damunt terrenys de Son Gili. Es tracta del molí de vent que apareix reproduït al plànol de la ciutat de Mallorca aixecat pel prevere Antoni Garau el 1644. Quan, el 29 de setembre de 1648, els convents de Sant Francisco deContinua llegint “El Molí d’en Xaloc”

El Camp d’en Barceló

El Camp d’en Fornés La propietat es formà per la unió de tres camps situats a devora les murades de la ciutat que adquiriren el conrador Antoni Barceló i la seva filla Joana, casada amb el paraire Jaume Fornés. Prengué ambdues denominacions d’aquests personatges. Aquests tres camps apareixen documentats als estims de 1578 a nomContinua llegint “El Camp d’en Barceló”

El Camp d’en Serralta

La propietat se situava a devora les murades de la ciutat. Prengué nom de la família Serralta, qui en fou propietària durant la segona meitat del segle XVI. Les notícies més antigues que en tenim són del 23 de juny de 1547, quan Francesc Riera vengué la propietat a Francesc Serralta, qui n’apareix com aContinua llegint “El Camp d’en Serralta”

Son Gili

Era la primera propietat que hom trobava sortint de la ciutat per la porta de Santa Caterina. Prengué nom del notari Bartomeu Gili, espòs de la propietària, Caterina Salvat. Les notícies més antigues que en tenim són del 19 de febrer de 1524, quan els germans Joan —doctor en drets— i Nicolau Berard i saContinua llegint “Son Gili”