El Molí d’en Nadal

Aquest molí era el més allunyat de la murada i el segon que s’aixecà damunt terrenys de Son Gili. Les notícies més antigues que en tenim són del 27 d’octubre de 1727, quan els preveres Sebastià Pons i Sebastià Alomar —com a procuradors respectius dels convents del Sant Esperit i de Sant Francisco de Paula—Continua llegint “El Molí d’en Nadal”