Caterina Comellas Gual

Era filla de Domingo Comelles Castanyer i de Maria Anna Gual Binimelis. Es casà amb Marc Antoni Amar de Montaner Net (†12-5-1682) i en foren fills Maria Anna (†1682) i Francesc. Testà el 28 d’agost de 1701 en poder del notari Martí Seguí i nomenà marmessors el prevere Macià Muntaner, rector de la parròquia deContinua llegint “Caterina Comellas Gual”

Parcel·lació de Son Peretó

Llevat d’unes segregacions aïllades efectuades entre 1931-33 a favor d’Ignacio Muntaner Porcel —508,5 m²— i dels cònjuges Francisco Sabater Palmer i Catalina Muntaner Oliver —456 m²—, el procés de parcel·lació executat per Juan Salas Nadal s’inicià el 1964 i conclogué el 1980. En total, es vengueren 80 trasts, que ocupaven una superfície de 29.496,3 m².Continua llegint “Parcel·lació de Son Peretó”

Beatriu Arnau Pachs

Era filla de Gabriel Arnau (†1653) i de Francina Pachs. Es casà amb Diego Jeroni Costa Rada (†1694) i en foren fills Josep (†1701), Jeroni (†1739), Francina i Diego Costa Arnau (†1751). Fou enterrada el 12 de maig de 1690 al convent de Sant Francesc, «en lo vas de Arnaus». BibliografiaOleza, J. (1925). Enterraments yContinua llegint “Beatriu Arnau Pachs”

Marc Antoni Amar de Montaner Net

Era fill de Francesc Montaner Vida i de la seva tercera esposa, Joana Net. Es casà amb Caterina Comellas Gual (†1702) i en foren fills Maria Anna (†1682) i Francesc. Morí el 12 de maig de 1682, amb testament que havia disposat el 7 de març anterior en poder del notari Martí Seguí, en quèContinua llegint “Marc Antoni Amar de Montaner Net”

Diego Jeroni Costa Rada

Jurista. Era fill del misser Jeroni Costa i de Magdalena Rada. Cursà la carrera de dret i es doctorà a la Universitat d’Osca, on fou catedràtic. Ocupà diversos càrrecs públics, com el d’advocat patrimonial de Mallorca i el d’assessor del capità general. El 1659, fou ennoblit pels seus serveis. Entre les seves obres, que tractenContinua llegint “Diego Jeroni Costa Rada”

Maria Lluïsa Montaner Truyols

Era filla de Josep Amar de Montaner Çanglada i d’Ignàcia Truyols Fortuny, marquesos del Reguer. Es casà amb Felip Villalonga Mir Pinós (†7-11-1822) —viudo en primeres núpcies de Maria Ignàcia Ferrandell Gual Moix— i en foren fills Felip (1784-1849), Maria Ignàcia —morta «de calentura lenta y de 23 anys de edad» i enterrada el 18Continua llegint “Maria Lluïsa Montaner Truyols”

Beatriu Çanglada Puigdorfila

Beatriu Çanglada Puigdorfila era filla de Mateu Çanglada i de Maria Puigdorfila. Es casà amb Francesc Amar de Montaner Dameto —I marquès del Reguer— i en foren fills Josep, Beatriu i Caterina. Testà l’11 d’octubre de 1766 en poder del notari Lleonard Serra i nomenà marmessors els seus fills Josep i Caterina; la seva nora,Continua llegint “Beatriu Çanglada Puigdorfila”

Maria Dameto Rossiñol

Maria Dameto Rossiñol era filla de Jordi Dameto i de Joana Rossiñol. Es casà amb Francesc Amar de Montaner Comellas i en foren fills Jordi, Francesc, Vicenç, Caterina, Joana —monja de Santa Magdalena—, Maria —monja de Santa Magdalena— i Elisabet, monja de Santa Clara. Testà el 14 de juliol de 1730 en poder del notariContinua llegint “Maria Dameto Rossiñol”