Ignaci Ferrandell Gual Moix

Palma †1804 Era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou regidor perpetu de l’Ajuntament de Palma. El 1789 fou elegit diputat del regne de Mallorca per a assistir a la jura de Ferran VII com a príncep d’Astúries juntament amb Antoni Montis Álvarez, també regidor perpetu. El 5 d’agost de 1789 obtenguéContinua llegint “Ignaci Ferrandell Gual Moix”

Josep Ferrandell Gual

Palma 1746-1772 Era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou batiat a la parròquia de Sant Jaume pel canonge Ramon Despuig el 9 de setembre de 1746 amb els noms de Josep Fernando Mariano Salvador Ignaci Francesc Plàcid Bonaventura. El 1762 fou designat tinent del regiment de milícies provincials. Morí fadrí elContinua llegint “Josep Ferrandell Gual”

Antoni Mariano Ferrandell Gual

Palma 1745-1781 Antoni Mariano Ferrandell Gual era fill d’Ignàcia Gual Moix Puigdorfila i d’Ignaci Ferrandell Verí. Fou batiat a la parròquia de Sant Jaume pel canonge Francesc Truyols Gual el 9 de febrer de 1745. El 1762 fou designat tinent del segon batalló de les milícies provincials i posteriorment ascendí a capità. Morí fadrí elContinua llegint “Antoni Mariano Ferrandell Gual”

Caterina Comellas Gual

Era filla de Domingo Comelles Castanyer i de Maria Anna Gual Binimelis. Es casà amb Marc Antoni Amar de Montaner Net (†12-5-1682) i en foren fills Maria Anna (†1682) i Francesc. Testà el 28 d’agost de 1701 en poder del notari Martí Seguí i nomenà marmessors el prevere Macià Muntaner, rector de la parròquia deContinua llegint “Caterina Comellas Gual”

Antoni Nicolau Quint Pachs

Era fill de Nicolau Quint Net i de la seva tercera esposa, Agnès Pachs Segarra. Testà el 25 de juliol de 1452 i elegí sepultura a la capella de Sant Antoni del convent de Sant Domingo. Morí fadrí, abans dels 15 anys, i nomenà hereva sa mare. BibliografiaBarceló, M., Coll, B. i Rosselló, G. (1999). EspanyolsContinua llegint “Antoni Nicolau Quint Pachs”

Beatriu Arnau Pachs

Era filla de Gabriel Arnau (†1653) i de Francina Pachs. Es casà amb Diego Jeroni Costa Rada (†1694) i en foren fills Josep (†1701), Jeroni (†1739), Francina i Diego Costa Arnau (†1751). Fou enterrada el 12 de maig de 1690 al convent de Sant Francesc, «en lo vas de Arnaus». BibliografiaOleza, J. (1925). Enterraments yContinua llegint “Beatriu Arnau Pachs”

Marc Antoni Amar de Montaner Net

Era fill de Francesc Montaner Vida i de la seva tercera esposa, Joana Net. Es casà amb Caterina Comellas Gual (†1702) i en foren fills Maria Anna (†1682) i Francesc. Morí el 12 de maig de 1682, amb testament que havia disposat el 7 de març anterior en poder del notari Martí Seguí, en quèContinua llegint “Marc Antoni Amar de Montaner Net”

Maria Lluïsa Montaner Truyols

Era filla de Josep Amar de Montaner Çanglada i d’Ignàcia Truyols Fortuny, marquesos del Reguer. Es casà amb Felip Villalonga Mir Pinós (†7-11-1822) —viudo en primeres núpcies de Maria Ignàcia Ferrandell Gual Moix— i en foren fills Felip (1784-1849), Maria Ignàcia —morta «de calentura lenta y de 23 anys de edad» i enterrada el 18Continua llegint “Maria Lluïsa Montaner Truyols”

Beatriu Çanglada Puigdorfila

Beatriu Çanglada Puigdorfila era filla de Mateu Çanglada i de Maria Puigdorfila. Es casà amb Francesc Amar de Montaner Dameto —I marquès del Reguer— i en foren fills Josep, Beatriu i Caterina. Testà l’11 d’octubre de 1766 en poder del notari Lleonard Serra i nomenà marmessors els seus fills Josep i Caterina; la seva nora,Continua llegint “Beatriu Çanglada Puigdorfila”

Maria Dameto Rossiñol

Maria Dameto Rossiñol era filla de Jordi Dameto i de Joana Rossiñol. Es casà amb Francesc Amar de Montaner Comellas i en foren fills Jordi, Francesc, Vicenç, Caterina, Joana —monja de Santa Magdalena—, Maria —monja de Santa Magdalena— i Elisabet, monja de Santa Clara. Testà el 14 de juliol de 1730 en poder del notariContinua llegint “Maria Dameto Rossiñol”