La Riera Vella

La propietat sorgí al final del segle XVI, quan l’antic curs del torrent de la Riera fou desviat aprofitant el disseny de la nova murada de la ciutat.

El 12 de maig de 1595 el procurador reial establí al botiguer Pere Mora el terreny que es trobava «a la part dels tints de M.ᵒ Gomila fins a les arcades». S’imposà un cens alodial anual de 30 sous a favor del rei (ARM, RP-1681, f. 244v).

El 13 de desembre de 1645 el notari Jaume Llobera (com a administrador de l’heretat de Pere Mora) establí la propietat a Ramon Montaner per 50 lliures d’entrada i cens reservatiu de 9 lliures. Segons l’acta d’establiment se situava davant el convent de Jesús i feia partió amb el pont dels Tints, el camí que es trobava entre els tints i diversos horts de particulars, les arcades de la síquia dels tints i el camp anomenat les Parellades d’en Sacarés. El propietari estava obligat a donar servitud de camí i deixar passar l’aigua que procedia dels tints, com així constava a l’acta d’establiment que signà el procurador reial a favor de Pere Mora (ARM, ECR-551, f. 121).

Ramon Montaner testà el 20 d’agost de 1664 en poder del notari Joan Pont i el 9 de setembre següent fou enterrat al convent de Sant Domingo. Nomenà hereves les seves filles Elisabet i Caterina. La primera entrà al convent de la Concepció i renuncià els béns paterns en favor de la seva germana amb acta de 3 d’agost de 1678 autoritzada pel notari Llorenç Busquets (ARM, ECR-569, f. 16v).

Segons els estims de 1685 era una peça de terra dita la Riera Vella, pertanyia a Caterina Montaner i valia 250 lliures (ARM, D-1253, f. 198).

Caterina Montaner es casà amb Joan Güells Suñer i en fou filla Elisabet (casada amb Jordi Villalonga Dameto), qui el 10 d’octubre de 1719 vengué la propietat al comerciant Gabriel Rafel Aguiló Cortès. Aleshores feia partió amb el camí de Jesús, terres de Francesc Poquet, terres del pintor Jaume Sacarés, l’hort d’en Poderós (prevere) i les cases dels tints (ARM, ECR-569, f. 16v).

De llavors ençà la Riera Vella i altres terres confrontants que la família Aguiló adquirí al llarg del segle XVIII restaren integrades dins la propietat denominada Son Sacarés o l’Hort de la Creu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s