El Tirador

Les notícies més antigues que en tenim són del març de 1323, quan el Col·legi dels Honorables Paraires l’adquirí de Bernat Berga, qui actuava com a administrador de l’heretat d’Andreu Cuba, fill i hereu de Guillem Cuba. El nom deriva de tirar (‘estirar’), car en aquest lloc s’estiraven els draps de llana un cop netejatsContinua llegint “El Tirador”