La Punta / Tous Santandreu

Procés de parcel·lació dels germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu Pactes i condicions dels contractes de compravenda Dins el primer any de possessió del terreny s’hi podran edificar cases amb subjecció a les regles i condicions que conté la reial ordre de concessió de 13 d’abril de 1889. Quan s’edifiqui la casa o elsContinua llegint “La Punta / Tous Santandreu”

La Punta / Bestard Llull

Procés de parcel·lació dels germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull En els contractes de compravenda, els venedors es reservaven el domini directe i el dret de lluïsme al 3% en cada traspàs. El 5 de desembre de 1906, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren alsContinua llegint “La Punta / Bestard Llull”

La Punta / Bestard i Verger

Procés de parcel·lació de Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel El 3 de desembre de 1910, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Guillermo Ferrer Pujadas, per preu de 1.500 pessetes, l’íntegra illeta nombre 1, de 987,7 m² de superfície, subdividida al seu torn en tresContinua llegint “La Punta / Bestard i Verger”