La Punta / Bestard i Verger

Procés de parcel·lació de Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel

La Punta d'en Pont, d'en Genestar, de l'Hereu
Plànol de parcel·lació de la porció de la Punta de Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel.

El 3 de desembre de 1910, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Guillermo Ferrer Pujadas, per preu de 1.500 pessetes, l’íntegra illeta nombre 1, de 987,7 m² de superfície, subdividida al seu torn en tres trasts de 362,7 m², 277 m² i 348 m². Confrontava amb el camí de Son Espanyolet o de la Barrera i els actuals carrers de Morlà, Villalonga i Joan Crespí (RP6, 9585-terme, 1a).


El 3 de desembre de 1910, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a l’industrial Francisco Florit Pujol, per preu de 1.500 pessetes, els trasts contigus nombres 30, 31, 36 i 37 de la illeta nombre 6, de 200 m², 280 m², 200 m² i 280 m², respectivament. Confrontaven amb els trasts nombres 29 i 35 i els actuals carrers de Monterrey, Colubi i Villalonga (RP6, 9586-terme, 1a).


El 8 d’abril de 1911, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Gregorio Palmer Colom, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 19 de la illeta nombre 5. Aquest solar —de 278,18 m²— tenia la particularitat que una petita part pertanyia a Son Antic. Confrontava amb els trasts nombres 18 i 25 i els actuals carrers de Murillo i Monterrey (RP6, 9634-terme, 1a).


El 19 de juny de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Bartolomé Juan Moll, per preu de 5.000 pessetes, l’íntegra illeta nombre 8, de 3.808 m² de superfície, que comprenia els solars nombres 55-68. Comprenia part de les antigues instal·lacions del velòdrom. Confrontava amb els carrers del Velódromo —ara Metge Joan Bauzà Mestre—, Hierro, Monterrey i Juan Crespí (RP6, 9870-terme, 1a).


El 20 de juliol de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a María Salom Mesquida —casada amb Bartolomé Balaguer Deyá—, per preu de 250 pessetes, el trast nombre 51 de la illeta nombre 7, de 259 m². Confrontava amb els trasts nombres 45 i 50 i els carrers del Hierro i Monterrey (RP6, 9883-terme, 1a).


El 24 d’agost de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Juana María Bauzá Vidal —casada amb Sebastián Ferrá Ferrá—, per preu de 255 pessetes, el trast nombre 53 de la illeta nombre 11, de 296 m². Confrontava amb els solars nombres 52 i 54 i els carrers del Hierro i Monterrey (RP6, 9888-terme, 1a).


El 24 d’agost de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren al catedràtic Luis Ferbal Campo, per preu de 800 pessetes, els trasts contigus nombres 44, 49 i 50 de la illeta nombre 7, de 185 m² cadascun. Confrontaven amb els trasts nombres 43, 48, 45 i 51 i els carrers del Hierro i Colubi (RP6, 9889-terme, 1a).


El 5 d’octubre de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Juan Juan Gelabert, per preu de 750 pessetes, els trasts contigus nombres 40 i 46 de la illeta nombre 7, de 259 m² cadascun. Confrontaven amb els carrers de Juan Crespí, Hierro i Colubi (RP6, 9916-terme, 1a).


El 8 d’octubre de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Ramona Martí Vendrell —veïnada de Barcelona—, per preu de 1.000 pessetes, els solars nombres 71 i 72 de la illeta nombre 12, de 560 m². Comprenien part de les antigues instal·lacions del velòdrom. Confrontaven amb els carrers del Velódromo i Monterrey (RP6, 9915-terme, 1a).


El 27 de gener de 1913, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Cristóbal Reus Beltrán i Antonia Estrany Tortella, per preu de 400 pessetes, una porció de 150 m² del trast nombre 25 de la illeta nombre 5. L’íntegre solar confrontava amb els trasts nombres 19 i 24 i els carrers de Monterrey i Perpiñá —ara Villalonga— (RP6, 9988-terme, 1a).


El 27 de gener de 1913, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Catalina Oller Ginard, per preu de 400 pessetes, la porció restant del trast nombre 25 de la illeta nombre 5, de 147 m². L’íntegre solar confrontava amb els trasts nombres 19 i 24 i els carrers de Monterrey i Perpiñá (RP6, 9990-terme, 1a).


El 20 de setembre de 1913, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Antonia Llompart Ramis, per preu de 400 pessetes, els trasts contigus nombres 38 i 39 de la illeta nombre 10, de 351 m². Es tractava d’una gaia perquè la resta de la illeta era dins terres de Son Antic. Confrontaven amb els carrers de Monterrey, Colubi i Perpiñá (RP6, 10079-terme, 1a).


El 9 de gener de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Juana Agüerre Larrond —casada amb Carlos Piet—, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 45 de la illeta nombre 7, de 259 m². Confrontava amb els carrers de Monterrey i Colubi (RP6, 10156-terme, 1a).


El primer d’agost de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a María Fiol Mulet —casada amb Atilano de la Iglesia Garrote—, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 52 de la illeta nombre 11, de 396,8 m². Tenia forma irregular perquè la resta de la illeta era dins terres de Son Antic. Confrontava amb els carrers de Monterrey i Colubi (RP6, 10227-terme, 1a).


El 14 d’agost de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Ramón Villalonga Salom i Juana Fullana Mas, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 4 de la illeta nombre 2, de 254 m². Tenia forma irregular perquè la resta de la illeta era dins terres de la Punta dels germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull. Confrontava amb el carrer de Perpiñá i els solars nombres 5 i 6 (RP6, 10230-terme, 1a).


El 17 d’octubre de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Jorge Reinés Ponsell, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 5 de la illeta nombre 2, de 400 m². Confrontava amb els carrers de Perpiñá i Juan Crespí (RP6, 10245-terme, 1a).


El 6 de març de 1915, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren al jornaler Bartolomé Salvá Cerdá, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 54 de la illeta nombre 11, de 210 m². Tenia forma irregular perquè la resta de la illeta era dins terres de Son Antic. Comprenia part de les antigues instal·lacions del velòdrom. Confrontava amb els carrers del Velódromo i Hierro (RP6, 10312-terme, 1a).


El 7 d’agost de 1915, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Antonia Amengual Cortés, per preu de 800 pessetes, els trasts contigus nombres 26 i 32 de la illeta nombre 6, de 560 m². Confrontaven amb els carrers de Juan Crespí, Perpiñá i Colubi (RP6, 10376-terme, 1a).


El 25 de setembre de 1915, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Miguel Juliá Verd, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 20 de la illeta nombre 5, de 280 m². Confrontava amb els solars nombres 14 i 21 i els carrers de Juan Crespí i Perpiñá (RP6, 10401-terme, 1a).


El 9 d’octubre de 1915, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Jorge Bennásar Juan, per preu de 1.000 pessetes, els trasts contigus nombres 69 i 70 de la illeta nombre 12, de 560 m². Comprenien part de les antigues instal·lacions del velòdrom. Confrontaven amb els solars nombres 71 i 73 i els carrers de Monterrey i Hierro (RP6, 10411-terme, 1a).


El 24 de juny de 1916, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren al jornaler Pedro Francisco Ripoll Ferrá, per preu de 350 pessetes, el trast nombre 48 de la illeta nombre 7, de 185 m². Confrontava amb els solars nombres 47, 42 i 49 i el carrer del Hierro (RP6, 10532-terme, 1a).


El 3 de març de 1917, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Bernardo Balaguer Reus, per preu de 1.000 pessetes, els trasts contigus nombres 14 i 15 de la illeta nombre 5, de 480 m². Confrontaven amb els solars nombres 20, 21 i 16 i els carrers de Juan Crespí i Murillo (RP6, 10655-terme, 1a).


El 28 de juliol de 1917, davant el notari José Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Francisco Castelló Font, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 18 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb els solars nombres 17, 24 i 19 i el carrer de Murillo (RP6, 10709-terme, 1a).


El 10 de maig de 1919, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Bartolomé Mas Palmer i Jerónima Vadell Rosselló, per preu de 750 pessetes, l’íntegra illeta nombre 13, de 399,75 m². Confrontava amb els carrers de Monterrey i Velódromo i el camí de Son Rapinya (RP6, 10959-terme, 1a).


El 31 de juliol de 1920, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren al jornaler Pedro Francisco Ripoll Ferrá, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 42 de la illeta nombre 7, de 185 m². Confrontava amb els solars nombres 41, 48 i 43 i el carrer de Colubi (RP6, 11254-terme, 1a).


L’11 de desembre de 1920, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Cristóbal Reus Beltrán —fuster— i Antonia Estrany Tortella, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 24 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb els solars nombres 23, 18 i 25 i el carrer de Perpiñá (RP6, 11395-terme, 1a).


El 24 de setembre de 1921, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Miguel Juan Rebassa, per preu de 750 pessetes, el trast nombre 6 de la illeta nombre 2, de 540 m². Tenia forma irregular perquè la resta de la illeta era dins terres de la Punta dels germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull. Confrontava amb els carrers de Colubi i Juan Crespí i els solars nombres 4 i 5 (RP6, 11576-terme, 1a).


L’11 de març de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Cristóbal Reus Beltrán —fuster— i Antonia Estrany Tortella, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 23 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb els solars nombres 22, 17 i 24 i el carrer de Perpiñá (RP6, 11695-terme, 1a).


L’11 de març de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Jaime Cañellas Pons, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 21 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb els solars nombres 20, 15 i 22 i el carrer de Perpiñá (RP6, 11696-terme, 1a).


El 8 d’abril de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Andrés Pascual Servera i Francisca Bennásar Roca, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 16 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb el carrer de Murillo i els trasts nombres 15, 22 i 17 (RP6, 11755-terme, 1a).


El 5 de gener de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Bartolomé Balaguer Deyá i María Salom Mesquida, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 17 de la illeta nombre 5, de 220 m². Confrontava amb el carrer de Murillo i els trasts nombres 16, 18 i 23 (RP6, 11993-terme, 1a).


El 19 de gener de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Damián Bennássar Rosselló, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 47 de la illeta nombre 7, de 185 m². Confrontava amb els solars nombres 46, 41 i 48 i el carrer del Hierro (RP6, 12017-terme, 1a).


El 19 de gener de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Rafael Ribas Tugores, per preu de 2.000 pessetes, els trasts contigus nombres 9-13 de la illeta nombre 4, de 1.350,6 m². Confrontaven amb els carrers de Murillo i Juan Crespí, terres de Son Antic i el camí de la Barrera, que els separava de Son Espanyolet. Aquesta illeta estava formada per terres procedents de la Punta, Son Antic, Son Espanyolet i el camí de la Barrera o de Son Espanyolet. Aquest antic camí, que unia els actuals carrers de Sant Magí i Llibertat, desaparegué parcialment amb l’Anteproyecto para el ensanche del barrio de Santa Catalina extramuros de esta plaza. Se’n conserva el tram inicial, denominat carrer de la Barrera de Baix, situat entre els carrers de Cerdà i Dameto, i el tram final, denominat carrer de la Barrera, situat entre els carrers de Joan Crespí i Llibertat (RP6, 12018-terme, 1a).


El 17 de març de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren al jornaler Pedro José Simó Jofre, per preu de 650 pessetes, el trast nombre 73 de la illeta nombre 12, de 520 m². Tenia forma irregular perquè la resta de la illeta era dins terres de Son Antic. Comprenia part de les antigues instal·lacions del velòdrom. Confrontava amb els solars nombres 69, 70, 74 i 75 i el carrer del Hierro (RP6, 12047-terme, 1a).


El 23 de juliol de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Antonia Amengual Cortés, per preu de 1.500 pessetes, els trasts contigus nombres 27-29 i 33-35 de la illeta nombre 6, de 1.200 m². Confrontaven amb els carrers de Perpiñá i Colubi, els trasts nombres 26 i 32 —de la compradora— i l’edifici Panificadora Siglo XX, de Juan Reinés (RP6, 12151-terme, 1a).

Les escolàpies hi feren construir un col·legi i residència de tres plantes, diversos annexos i pati interior, el qual feia cap de cantó amb els carrers de Juan Crespí i Colubi. Per a sufragar les obres, sol·licitaren dos préstecs hipotecaris. El primer, de 75.000 pessetes, fou concedit pel Banco Hipotecario de España mitjançant escriptura de 20 de desembre de 1926 autoritzada pel notari de Madrid Julián Aparicio Ortiz Angulo González. El segon, de 60.000 pessetes, fou concedit pel Banco de Sóller mitjançant escriptura de 30 de maig de 1932 autoritzada pel notari de Sóller Francisco Jofre de Villegas Andreu. Aleshores, n’eren superiores de la Casa de Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Palma de Mallorca, respectivament, les mares Manuela de San Francisco —en el segle Manuela Risent Mascarell— i Pilar de la Sagrada Familia, en el segle Pilar Clavería García. Posteriorment, amb escriptura de 18 de novembre de 1954 autoritzada pel notari Asterio Unzué Undiano, la mare María Luisa Beltrán de la Virgen de Lluch —en el segle Carmen Beltrán Arista—, com a superiora de la casa de Palma, sol·licità un préstec hipotecari de 400.000 pessetes a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (íd., 6a; íd., 2a; RP6, 27646-terme, 2a).


El primer de desembre de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Federico Klever Kleine i Paulina Castillo Villalonga, per preu de 4.600 pessetes, l’íntegra illeta nombre 9, de 1.900 m². Confrontava amb el camí de Son Rapinya i els carrers del Velódromo, Juan Crespí i Monterrey. La illeta comprenia els trasts nombres 76-80 i foren venuts pels compradors (RP6, 12277-terme, 1a).


El 3 de maig de 1924, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren a Guillermo Sabater Palmer, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 47 de la illeta nombre 7, de 185 m². Confrontava amb els trasts nombres 46, 41 i 48 i el carrer del Hierro (RP6, 12426-terme, 1a).


El 10 de gener de 1925, davant el notari Pedro Alcover Maspons, Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel vengueren als cònjuges Antonio Barrera Coll i María Perelló Riera, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 22 de la illeta nombre 5, de 200 m². Confrontava amb el carrer de Perpiñá i els trasts nombres 21, 16 i 23 (RP6, 12605-terme, 1a).


El 26 de març de 1938, davant el notari Antonio Gual Ubach, Miguel Bestard Llull i Paula Verger Simó —filla de Miguel Verger Porcel (†1928)— vengueren a les germanes Catalina i Margarita Marimón Suau (†1948) —casada amb Guillermo Coll Roca—, per preu de 800 pessetes, el romanent de la propietat, que consistia en una porció de 758 m² que confrontava amb el carrer del Velódromo i les propietats de Bartolomé Juan, Manuel Llofriu i hereus de Bartolomé Simó (RP6, 53-terme, 9a).


El 6 d’abril de 1938, davant el notari Antonio Gual Ubach, les germanes Catalina i Margarita Marimón Suau vengueren una porció de 75,6 m², per preu de 2.646 pessetes, a l’entitat Establecimientos y Vidrierías Llofriu SA, que l’adquirí representada per Manuel Llofriu Cerqueda. Confrontava amb el carrer del Velódromo (RP6, 18336-terme, 1a).


El 4 de setembre de 1947, davant el notari Juan Alemany Valent, les germanes Catalina i Margarita Marimón Suau vengueren als cònjuges Enrique Mozo García i Juana Gilet Cerdá, per preu de 3.425 pessetes, una porció de 243 m² que confrontava amb el carrer del Velódromo (RP6, 24196-terme, 1a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s