Son Serra / Divisió primera

Procés de parcel·lació de l’anomenada divisió primera de Son Serra (1878-92)

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1878-86

 1. Els trasts van numerats i es venen per via d’emfiteusi.
 2. El comprador ha de pagar al venedor o als seus hereus un cens reservatiu el 21 de desembre de cada any.
 3. El venedor, Pedro Antonio Miró Granada Bosch, es reserva l’alou o domini directe i el dret de lluïsme.
 4. El comprador ha de tancar el solar amb una paret d’1,2 m d’alçada.
 5. Les escriptures de compravenda s’han de signar davant el notari Juan Palou Coll.
 6. El comprador ha d’entregar al venedor lliure de tota despesa una primera còpia autèntica de l’escriptura de compravenda degudament inscrita en el registre de la propietat.

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1888-92

 1. Els trasts no van numerats i es venen per via d’emfiteusi.
 2. El comprador ha de pagar al venedor o als seus hereus un cens reservatiu el 21 de desembre de cada any.
 3. El venedor, Jaime Miró Granada Comas, es reserva l’alou o domini directe i el dret de lluïsme al 2%.
 4. El comprador ha de tancar el solar amb una paret d’1,2 m d’alçada i 60 cm de gruix.
 5. Les escriptures de compravenda s’han de signar davant els notaris Cayetano Socías Bas o José Socías Gradolí.

El 6 de desembre de 1878, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí a Francisca Frau Simó —casada amb Mariano Enguis Castelló—, per preu de 1.320 pessetes, el trast nombre 1, de 440 m², on construí una casa de planta baixa d’un aiguavés que, el 1958, estava marcada amb els nombres 147, 149 i 151 del camí de la Vileta. Confrontava amb un camí d’1 destre i 4 dm d’ample, el camí de la Vileta i els trasts nombres 2 i 3 (RP2, 3436-terme, 1a).


Amb escriptures de 10 de març de 1879 i 15 d’octubre de 1880 autoritzades pel notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí al conrador Miguel Pascual Roca —en concepte de president de la societat de socors mutus denominada La Aldeana, instal·lada a Son Serra—, per preu de 1.362 pessetes, els trasts nombres 31 —242 m²— i 30 —227 m²—, que confrontaven amb un camí d’establidors, el camí de Son Serra i els trasts nombres 22 i 32 (RP2, 3442-terme, 1a; RP2, 3804-terme, 1a).

El 1910, La Aldeana es dissolgué i la comissió liquidadora —representada pel president, Ramón Saiz Cañellas— vengué ambdós trasts —469 m²—, per preu global de 8.750 pessetes, a Juan Camps Salas, qui hi construí una casa de planta baixa i alts i altres dependències que treia portal al carrer de Matamusinos (RP2, 9525-terme).


El 10 de març de 1879, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí al sabater Francisco Jaume Pujol, per preu de 600 pessetes, el trast nombre 4, de 200 m², on construí una casa marcada amb el nombre 151 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, un camí d’establidors i els trasts nombres 3 i 5 (RP2, 3454-terme, 1a).


El 5 de juliol de 1883, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí al jornaler Sebastián Bauzá Simó, per preu de 615 pessetes, el trast nombre 21, de 205 m², on construí una casa de planta baixa i pis marcada amb el nombre 129 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, un camí d’establidors i els trasts nombres 22 i 23 (RP2, 4345-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1883, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí al jornaler Miguel Cañellas Sastre, per preu de 615 pessetes, el trast nombre 8, de 205 m², on construí una casa marcada amb el nombre 149 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, un camí d’establidors i els trasts nombres 9 i 10 (RP2, 4363-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1883, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí a María Antonia Savalls Mut, per preu de 600 pessetes, el trast nombre 3, de 200 m², on construí una casa de planta baixa, dos aiguavessos i cisterna, tancada de paret, marcada amb el nombre 45 de la comarca de Son Serra i 153 i 155 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, terres romanents i els trasts nombres 1 i 4 (RP2, 4885-terme, 1a).


El 13 de febrer de 1886, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Antonio Miró Granada Bosch establí als cònjuges Bartolomé Coll Jofre i Catalina Barceló Fernández, per preu de 726 pessetes, el trast nombre 15, de 242 m², on construïren una casa de planta baixa, un aiguavés i corral. Confrontava amb el camí de la Vileta, un camí d’establidors i els trasts nombres 14 i 16 (RP2, 4894-terme, 1a).


El 9 d’abril de 1888, davant el notari Cayetano Socías Bas, Jaime Miró Granada Comas vengué a José Forteza Cortés, per preu de 1.827 pessetes, el ple domini d’un trast de 609 m² on construí una casa de planta baixa, pis, torre mirador i corral marcada amb els nombres 95 i 97 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, un camí d’establidors, una casa en construcció d’Antonio Ramón Pujol i terres romanents (RP2, 5463-terme, 1a).


El 10 d’agost de 1891, davant el notari Cayetano Socías Bas, Jaime Miró Granada Comas establí al sabater Fulgencio Mir Duval, per preu de 1.326 pessetes, un trast de 442 m² on construí una casa que, el 1969, estava marcada amb els nombres 111, 113 i 115 del camí de la Vileta. Confrontava amb dit camí, la casa de Miguel Cañellas, la casa de Miguel Coll i Catalina Barceló i terres romanents (RP2, 5897-terme, 1a).


El 30 de maig de 1892, davant el notari José Socías Gradolí, Jaime Miró Granada Comas establí a Catalina Mir Ribas —casada amb Sebastián Bauzá Bordoy—, per preu de 645 pessetes, un trast de 215 m² on construí una casa de planta baixa i un aiguavés. Confrontava amb el camí de la Vileta, la casa de Sebastián Bauzá Simó i els trasts nombres 30 —de Damián Ribot— i 23 (RP2, 6029-terme, 1a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s