Obres pies i enterrament de Joan Despuig Martínez de Marcilla

Obras pias disposades per lo Eg.ᵒ S.ʳ D.ⁿ Juan Despuig y Martínez de Marcilla, conde de Montenegro y de Montoro, fill de los Eg.ᵒˢ señors D.ⁿ Ramon Despuig y Rocabertí y de D.ᵃ Melchiora Martínez de Marsilla Ram de Montoro, condes de Montenegro y de Montoro, cònj.ˢ, en son testam.ᵗ que firmà en poder de Miq.ˡ Monserrat, p.ʳᵉ y nott., als 13 abril 1742.

Primo, elegeix marmassors la Eg.ᵃ señora D.ᵃ Juana Cotoner y Sureda, condesa de Montenegro y de Montoro, se muller, los nobles señors D. Ramon Despuig y Cotoner, cavaller de la orden de Alcàntara, D. Fran.ᶜᵒ Despuig y Cotoner, coronell del regiment de Sòria, absent del pnt. regne de Mall.ᶜᵃ, lo Il·l.ᵐ bal·liu D. fray Nicolau Despuig y Cotoner, cavaller del hàbit de S.ᵗ Juan y comendador de Masdéu, lo Ilt.ᵉ D. Llorens Despuig y Cotoner, p.ʳᵉ y can.ᵉ de la S.ᵗᵃ Igl.ᵃ de Mallorca y sumiller de cortina en exercici de Se Mag.ᵈ Cathòlica (que Déu g.ᵈ), absent del pnt. regne y actualm.ᵗ seguint la jornada de Su Altesa el sereníssim señor infante D. Phelipe para Itàlia, ab lo empleo de sumiller de cortina y en xefe del oratori r.ˡ, y fray D. Juan Despuig y Cotoner, religiós profés del hàbit de S.ᵗ Juan, tots germans y fills del dit señor testador, D.ᵃ Melchiora Despuig y Cotoner, se filla, y D.ⁿ Antoni de Puigdorfila, son nebot y gendre, cònj.ˢ, D.ᵃ Magdalena Despuig y Cotoner, se filla, y D. Ramon Despuig y Fortuny, son nebot y gendre, cònj.ˢ, D.ᵃ Maria Dameto y Sureda de S.ᵗ Martí, se nora y muller del dit D. Ramon Despuig y Cotoner, son fill, D.ᵃ Margarita Fortuny, se cuñada, v.ᵃ de D. Llorens Despuig y Martínez de Marsilla, son germà, D.ᵃ Maria Cotoner, v.ᵃ, y D.ᵃ Magdalena, v.ᵃ, ses cuñadas, lo Ilt.ᵉ y noble señor D. Ant. Cotoner, marquès de Ariañy, son cuñat, fray D. Llorens Despuig y Fortuñy, religiós profés del hàbit de S.ᵗ Juan, y D. Juan Despuig, p.ʳᵉ y can.ᵉ sussentor de la S.ᵗᵃ Igl.ᵃ de Mallorca, sos nebots ex fratre, D. Ramon de Puigdorfila y Despuig, religiós no profés del hàbit de S.ᵗ Juan, y fray D. Nicolau de Puigdorfila y Despuig, profés de la matexa religió y comendador de Térmens, sos nebots ex sorore, los nobles señors D.ⁿ Salvador Sureda de S.ᵗ Martí y Cotoner y D. Franc.ʰ Sureda Santmartí y Cotoner, religiós no profés del hàbit de S.ᵗ Juan, sos nebots, D. Ramon Fortuñy y Gual, son nebot, la noble S.ʳᵃ D.ᵃ Eleonor Salas y Berga, v.ᵃ del noble señor D. Miq.ˡ Cotoner, q.ᵐ, son cuñat, y D. Franc.ʰ Cotoner y Salas, son fill y nebot del dit señor testador, lo Ilt.ᵉ y noble señor D. Fernando Chacón, ohïdor de la R.ˡ Aud.ᵃ de Mallorca, lo noble señor D. Antoni de Salas y Berga y lo egrègio S.ʳ D. Jaume Togores, conde de Ayamans, sos nebots, lo Ilt.ᵉ S.ʳ D.ᵒⁿ Juan Sureda, marquès de Vivot, y lo noble señor D. Antoni Dameto y Tugores. Tots junts, ett. A los quals prega, ett.

Ítem, elegeix sepultura en la Igl.ᵃ Cathedral de la pnt. ciutat de Mallorca, en la capella del mateix testador, que és de la Puríssima Concep.ᵒ, en lo sepulchre de sos antecessós […]

Òbyt, die […] 9ᵇʳⁱˢ 1746


Als 16 9ᵇʳᵉ 1746 fonch cos mort genaral de la Ceu tota sola ab siri per quiscun de los ecclesiàstichs del egrègio S.ʳ D.ⁿ Joan Despuig y Martínez de Marcilla, conde de Montenegro y de Montoro, fill de los egrègios S.ʳˢ D.ⁿ Ramon Despuig y Rocabartí y de D.ᵃ Melchiora Martínez de Marcilla Ram de Montoro, condes de Montenegro y de Montoro, cònj.ˢ. Fonch entarrat en son sepulcra, construït en la sua capella de la Concepció, conforma disposició feu als 13 abril 1742 en poder del dis.ᵗ R.ᵈ Miquel Monserrat, p.ʳᵉ y nott. La sac.ᵃ feu la sepultura de 12 atxes y siris de port y plorador, com consta en sere venude fol. 86 p. 2.


Font: Arxiu Capitular de Mallorca
Any: 1746
Signatures: ACM, 13885, f. 10v; ACM, 1428, f. 50

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s