Inventari de Son Cigala 1698

Die 26 7.ᵇʳᵉ 1698 Inventari de la possesió dita Son Sigala, pres en pntia. de los PP. depositaris Fr. Miquel Fàbregues y el P. lector Fr. Juan Oliver, per el P. Me. Fr. Antoni Pons, prior, y entregat al jermà Fr. Antonino Palet de la Sb.ᵃ. En la cuyna P.ᵒ, se ha trobat duas ollasContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1698”

Inventari de Son Cigala 1685

Son Cigala y So [sic] Inventari de la roba y alajas del rafal de Son Cigala, pres per el R.ⁿᵗ P. Fr. Vicens Vaquer, sup.ʳ, y el P. Fr. Pere Ferrà, entregat del g.ᵐᵃ Fr. Gregori Barceló al g.ᵐᵃ Fr. Jau.ᵉ Fullana als 23 7.ᵇʳᵉ 1685. P.ᵒ, es troba en la primera cel·la un llitContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1685”