Antoni Borel Aymar

Comerciant francès. Era fill de Llorenç i d’Elisabet i s’instal·là a Palma cap a 1770, on obrí (ca. 1778) una botiga de robes.

Malgrat haver prestat jurament de fidelitat als reis Carles IV i Ferran VII i d’haver oferit a aquest darrer 2.000 pesos forts «en prueva de su lealtad y amor», fou reclòs a Monti-sion després dels avalots ocorreguts el juny de 1808. El 21 de juliol següent remeté una carta al rei sol·licitant-ne la llibertat, car «su falta en su casa le causa gravíssim.ˢ perjuicios». La Junta de Govern determinà que «después de ohído al Personero del Común que no se ohían voces ya contra este en los otros franceses, darle a él y demás si la quieren la livertad».

Es casà (ca. 1796) amb Joana Francina Abraham, de qui nasqueren almanco set fills, quatre dels quals eren Antoni, Llorenç, Joan Baptista i Francina. Morí el 22 d’octubre de 1815 amb testament que havia disposat el 12 de juny de 1804 en poder del notari Miquel Bonet, en què nomenà hereva usufructuària la seva dona, i propietari, el seu fill Antoni. El 7 de febrer de 1816 davant el notari Bartomeu Socias Desí, la viuda rebé l’inventari de béns del difunt, que comprenia una casa botiga i algorfa situada a la parròquia de Santa Eulàlia, al carrer de la Vidrieria, amb quatre taules de vendre cuiram; unes altres cases situades a la mateixa parròquia, al carrer d’en Fullós; un terreny de 2 quarterades i 3 horts amb dret de cinc quarts d’aigua de la tanda de la Parellada situat dins el recinte de la ciutat; un hort amb emparralats i dret d’aigua situat davant l’església dels pares caputxins; una peça de terra de 3 quarterades i 3 quartons amb cases edificades denominada Son Vatlori, situada al camí de Jesús, i participació en el xabec anomenat Santa Anna.


Bibliografia
AGCM, X-842-2. Citat per Ferrer, 1997.
AGCM, X-830, f. 160.
ARM, Not. 6205, f. 312.
ARM, Not. S-1966, f. 341.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s